Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Trainee

Werk met jouw talent

Werk met talent

Bodem Battle

Programma Bodem Battle 2019

De Bodem Battle loopt van dinsdag 9 april t/m vrijdag 26 april. Hieronder het voorlopige programma.

Start opdrachten

Aan elk van de door de bedrijven aangeleverde opdrachten voor de Bodem Battle werken 2 teams, elk bestaande uit 4 a 5 studenten/young professionals met verschillende achtergronden en eraringen.

Kick-off meeting op 9 april

1. Uitleg aan alle deelnemers hoe de Bodem Battle is georganiseerd en de verwachtingen helder neerzetten. 
2. Groepjes en bedrijven maken kennis met elkaar en de case vraag wordt toegelicht. Hiervoor geven alle vertegenwoordigers van de bedrijven een korte pitch.
3. Groepjes vragen hun opdrachtgever om verheldering waar nodig.
4. De groepjes krijgen korte workshops als start-up voor hun plan.

10 april

Op deze dag wordt er een bodemkundige activiteit georganiseerd op locatie met teambuilding activiteiten. Lunch en busreis zijn inclusief.

Tijdens het uitvoeren van de opdracht (11 t/m 25 april) is er de mogelijkheid om 'skills-trainingen' te volgen die ingericht zijn op de cases. Deze trainingen worden afgestemd en ingepland met de begeleiding. Bijvoorbeeld:
1. Creatief denken: de deelnemers worden uitgedaagd om zoveel mogelijk ideeën te genereren en vervolgens te structureren in praktische oplossingen.
2. Toetsing van praktische oplossingen in het licht van de beoordelingscriteria onder leiding van een aantal innovatie experts.
3. Tijdens een van de workshops krijgen de groepjes hulp bij het aanscherpen van hun idee om een haalbaar businessplan te maken, zowel praktisch als financieel. En daarnaast training in het maken van een aansprekende pitch voor de Bodem Battle finals.

De groepen krijgen training gericht op:
* Presenteren
* Financieel inzicht
* Haalbaarheidsinzicht
* Inzicht in de relatie tussen de klantvraag en de bedachte oplossing

Bezoek bedrijven door groepjes

Op 16 of 17 april zal in overleg tussen de opdrachtgever en de groep een bezoek aan het bedrijf worden gedaan.

Finals: vrijdag 26 april

In de ochtend beginnen we met een keynote over bodembeheer in transitie. Daarna volgen pitches of posters van alle teams. Van elk bedrijf gaat 1 team door naar de finale in de middag. Beoordeling wordt gedaan door bedrijfsvertegenwoordigers.
Tijdens het middagprogramma pitchen de finale team hun uiteindelijke plan en worden beoordeeld door een externe jury. De beoordeling van de groepjes zal worden gedaan op basis van de volgende criteria:
* Bediening van de klant
* Oplossingsgerichtheid
* Haalbaarheid
* Out-of-the-box
* Presentatie van het plan

Na de uitreiking van de prijs is er een borrel op de campus van de WUR. Later op de avond sluiten we de Bodem Battle af met een knallend feest.

> Programma
Bekijk het programma en de voorwaarden voor deelname aan de Bodem Battle 2019.

> Cases
Bekijk de cases van de Bodem Battle 2019

> Aanmelden
Inschrijving voor de Bodem Battle 2019 is reeds gestart! Aanmelden kan tot 1 maart 2019.

> Contact
Heb je nog vragen, schroom dan niet ons te benaderen.

> Organisatie
De bodem Battle wordt georganiseerd door het Nationaal Bodem Traineeship, Wageningen Environmental Research en Wetskills.