Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Trainee

Werk met jouw talent

Werk met talent

Bodem Battle

Programma Bodem Battle 2019

De Bodem Battle zal lopen van 20 januari tot 2 april 2019. De Batte zal in vijf stappen worden uitgevoerd: een kick-off meeting, twee verdiepende workshops voor de deelnemers, een bijeenkomst met de opdrachtgevers, en de Bodem Battle eindstrijd. Hieronder is de inhoud en timing van elke stap nader toegelicht.

Aantal deelnemers en teams

Aan elk van de door de bedrijven aangeleverde opdrachten voor de Bodem Battle werken 2 teams, elk bestaande uit 4 a 5 studenten/young professionals met verschillende achtergronden en eraringen.

Kick-off meeting op 20 en 21 Januari 2019

Op de eerste dag zal er bodemkundige activiteit zijn op locatie met teambuilding activiteiten. Een overnachting, maaltijden en busreis worden geregeld.

De tweede dag heeft de volgende doelen:

 1. Uitleg aan alle deelnemers hoe de Bodem Battle is georganiseerd en de verwachtingen helder neerzetten
 2. Groepjes en bedrijven maken kennis met elkaar en de case vraag wordt helder gemaakt. Hiervoor geven alle vertegenwoordigers van de bedrijven een korte pitch.
 3. Groepjes vragen hun opdrachtgever om verheldering waar nodig.
 4. De groepjes krijgen korte workshops om op te starten met hun plan.

Expertise lab 1:

In deze workshop wordt de groepjes een tweetal tools aangereikt:

 1. Workshop creatief denken: hierin worden de deelnemers uitgedaagd om zoveel mogelijk ideeën te genereren en vervolgens te structureren in praktische oplossingen
 2. Toetsing van hun praktische oplossingen in het licht van de beoordelingscriteria (zie volgende stap hieronder) onder leiding van een aantal innovatie experts.

Bezoek bedrijven door groepjes

Ca. 1 maand na start van de Bodem Battle bezoeken de groepjes de bedrijven.

Expertise lab 2:

In deze workshop krijgen de groepjes hulp bij het aanscherpen van hun idee om een haalbaar businessplan te maken, zowel praktisch als financieel. En om een aantrekkelijke pitch te maken om op de Bodem Battle eindstrijd te presenteren.

De groepjes krijgen training op:

 • Presenteren
 • Financieel inzicht
 • Haalbaarheidsinzicht
 • Inzicht in de relatie tussen de klantvraag en de bedachte oplossing

Bodem Battle eindstrijd op 2 april 2019

In de ochtend beginnen we met een keynote over bodembeheer in transitie. Daarna volgen pitches of posters van alle teams. Van elk bedrijf gaat 1 team door naar de finale in de middag. Beoordeling wordt gedaan door bedrijfsvertegenwoordigers.

Tijdens het middagprogramma pitchen de finale team hun uiteindelijke plan en worden beoordeeld door een externe jury. De beoordeling van de groepjes zal worden gedaan op basis van de volgende criteria:

 • Bediening van de klant
 • Oplossingsgerichtheid
 • Haalbaarheid
 • Out-of-the-box
 • Presentatie van het plan

Na de uitreiking van de prijs is er een borrel op de campus van de WUR. Later op de avond sluiten we de Bodem Battle af met een knallend feest.

> Programma
Bekijk het programma en de voorwaarden voor deelname aan de Bodem Battle 2019.

> Cases
Bekijk de cases van de Bodem Battle 2019

> Aanmelden
Inschrijving voor de Bodem Battle 2019 is reeds gestart! Aanmelden kan tot 1 december 2018.

> Contact
Heb je nog vragen, schroom dan niet ons te benaderen.

> Organisatie
De bodem Battle wordt georganiseerd door het Nationaal Bodem Traineeship, Wageningen Environmental Research en Wetskills.