Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Activiteitencommissie van start!

Activiteitencommissie

Vanuit de behoefte van trainees om hun medetrainees, buiten hun eigen groep, beter te leren kennen is de activiteitencommissie ontstaan. De insteek is vooral sociaal: Gezamenlijk dingen organiseren en ondernemen, ook buiten werktijd. Sinds kort hebben we een programma voor dit jaar samengesteld, met zowel educatieve- als sociale activiteiten.

Zo organiseert de activiteitencommissie begin juli een weekend wadlopen; waar we actief op pad gaan op één van de Waddeneilanden. En wordt vanuit Acacia Water in september een lezing georganiseerd over Watergovernance & diplomatie; voor ieder wat wils dus! De activiteiten zijn toegankelijk voor alle trainees, uit alle jaren.

Het programma wordt bedacht en vormgegeven voor en door trainees, het programmabureau ondersteunt waar nodig en levert zelf ook een actieve bijdrage. Met dit initiatief hopen de trainees onderling op een betere ‘bonding', waardoor ook uitwisseling van kennis en ervaring en samenwerking bij projecten en trainingen makkelijker gaat. De ervaring leert dat ‘actieve' traineegroepen na het tweejarig programma vaak contact houden, netwerk onderhouden, en dit ook bijdraagt aan het vervolg van hun carrière.


NBT op Aardwetenschapp...overzichtTrainee Sven Stielstra...


> Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je nu in en ontvang ca. vier keer per jaar het laatste nieuws.

> Lees de nieuwsbrief