Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Programma Kennisevent 2 oktober 2020

Wij nodigen je graag uit voor het Kennisevent van het Nationaal Water-, Energie- en Bodemtraineeship op vrijdag 2 oktober 2020. Het thema van deze dag is: "Durf te Dromen".

Het programma duurt van 09.00 uur tot 14.45 uur in Zoom. Het is mogelijk om gedeeltelijk aan te sluiten en te wisselen van break-out rooms tijdens de pauzes (niet tijdens projectrondes zelf). Elke projectronde heeft 3 break-out rooms (Dromenvanger, Dromenland, Droomvlucht) waar 2 presentaties per ronde plaatsvinden.


09.00 uur  Inloop


09.15 uur  Warm Welkom


09.35 - 10.25 uur Projectronde 1

-         Van boekwerk naar ontwerptool (WDO Delta)

-         Verbeteren overstromingsmodellen Rijnland (Hoogheemraadschap van Rijnland)

          Kamer 1: Dromenvanger


-         Participatie binnen vergunningverlening onder de omgevingswet (Waterschap Vallei & Veluwe)

-         Instrumentenkoffer – van beleid naar uitvoering (Waterschap De Dommel)

          Kamer 2: Dromenland


-         Kansenkaart rondom biodiversiteit (Hoogheemraadschap van Delfland)

-         Richtlijnen Nooduitlaten - de vergeten scheidslijn tussen riool en oppervlaktewater (Waternet)

          Kamer 3: Droomvlucht10.25 - 10.40 uur Korte pauze


10.40 - 11.30 uur Projectronde 2

-         Grondbalans module voor integraal ontwerpen van ruimtelijke ontwikkelingen (Aveco de Bondt)

-         Digitalisatie van de Energietransitie (ISPT)

          Kamer 1: Dromenvanger


-         Beheer van duurzame regenafvoer systemen in de stad (Gemeente Almere)

-         Basis- Beheerplan Oppervlakte Water opstellen voor de Gemeente Almere (Gemeente Almere)

          Kamer 2: Dromenland


-         Betere bodem, voor en door melkkoeien (Waterschap De Dommel)

-        Burgerparticipatie bij het behalen van doelstellingen KRW  (Waternet)

          Kamer 3: Droomvlucht11.30 - 11.45 Korte pauze


11.45 - 12.35 uur Projectronde 3

-         Kansen planprocedure energie infrastructuur versnellen (Arcadis)

-         Verbeteren dienstverlening voor versterken procesverbindingen (Waterschap De Dommel)

          Kamer 1: Dromenvanger


-         Verplichten van afkoppelen in Limburg? (Waterschapsbedrijf Limburg)

-         Grensoverschijdende samenwerking voor verbetering waterkwaliteit in de Geul (Waterschap Limburg)

          Kamer 2: Dromenland


-         Geen presentaties

          Kamer 3: Droomvlucht12.35 - 13.35 Lunchpauze


13.35 - 14.25 uur Projectronde 4

-         Bodemparagraaf in omgevingsplannen (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek)

-         Ruggedised 2.0 (Gemeentewerken Rotterdam)

          Kamer 1: Dromenvanger


-         Droogte Dashboard (WaterTraineeVanStart Zomer2020)

-         Piekbuien Dashboard (WaterTraineeVanStart Zomer2020)

          Kamer 2: Dromenland


-        Hoe kan het deelontwerp van de hard- en software van een poldergemaal efficiënter tot stand komen?     

         (Hoogheemraadschap van Rijnland)

-        Klimaatbestendige groeiregio Zwolle (Gemeente Zwolle)

          Kamer 3: Droomvlucht14.35 - 14.45 uur Plenaire afsluiting


Kom je ook?


Aanmelden kan door te mailen naar info@natuurlijktalent.nl.

Ken je nog andere geïnteresseerden die graag aanwezig willen zijn? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Stuur deze uitnodiging gerust door!


Durf jij de Sprong te ...overzichtProject over duurzaam ...


> Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je nu in en ontvang ca. vier keer per jaar het laatste nieuws.

> Lees de nieuwsbrief