Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

SIKB-congres

 SIKB congres 2019

Systeemdenken, samenwerking en kerncompetenties als voorwaarden voor functioneel werken? Misschien niet het eerste wat in je opkomt als je denkt aan de wereld van bodem- en ondergrond. Toch werd vanuit dit gedachtegoed het jaarlijkse SIKB (stichting infrastructuur kwaliteitborging bodembeheer) congres afgetrapt. Het thema van deze editie; ‘+31 even Nederland bellen …’ Wat kan men elders in de wereld leren van onze aanpak leren als het gaat om bodembeheer en archeologie, en vice versa? Vanuit het Nationaal Bodemtraineeship leverden wij een bijdrage aan deze dag door een foutensessie te organiseren. 

Een blik naar de toekomst - naar het jaar 2031 - liet het publiek kritisch nadenken en discussiëren over bodem in relatie tot (duurzame) energievraagstukken. Maar ook andere opgaven als de Omgevingswet kwamen aan bod. Welke informatievragen, datastandaarden en vormen van kennisdeling zijn nodig om deze complexe transitie vorm te geven? En bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? Dit ‘eigenaarschap’ stond bij de aanwezigen, overheden, bedrijven, het Rijk, ondernemers en boeren, centraal.

Een parallel naar het buitenland werd ook getrokken. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om kwaliteitsborgingssystemen.  Verschillen tussen bodem- en ondergrondbeheer op internationaal niveau worden zichtbaar als we kijken naar het toepassen van prestatiekenmerken en validatieafspraken. Naast de technisch-inhoudelijke kennis was de rode draad van het congres: de toekomstig bestendigheid van de bodem, én: welke (young) professionals zijn hier voor nodig?

In antwoord hier op ging het Nationaal Bodemtraineeship in op het maken en leren van fouten. Waarom wordt een ‘misstap’ nog steeds ervaren als ongemakkelijk en pijnlijk? En wat levert een fout in de praktijk op? Bodemexperts deelden hun ervaring van fouten: een onverwachtse gebeurtenis betekent niet per sé gezichtsverlies maar vooral: nieuwe ideeën, innovatie en betere samenwerking. Wellicht kunnen we concluderen dat het méér delen van fouten een voorwaarde is voor een toekomstbestendige bodem? Wat denk jij?


Nieuwe groep gestart!overzichtLara Rodenburg: Eerste...


> Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je nu in en ontvang ca. vier keer per jaar het laatste nieuws.

> Lees de nieuwsbrief