Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Midden Holland

De Omgevingsdienst Midden-Holland houdt zich, namens zijn regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland, bezig met vraagstukken gericht op veiligheid, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Ook op het gebied van bodem(kwaliteit) is de omgevingsdienst actief. Bodemonderzoek en -advies en het in kaart brengen van de bodem staat centraal.

Trainee Wesley is voornamelijk bezig met het verstrekken van bodemadviezen en het ondersteunen van de online Atlas Bodeminformatie. Daarnaast is Wesley ook betrokken bij de informatie voorziening aan de regiogemeenten in het kader van de omgevingsvisie voor de ondergrond.


HMVToverzichtProvincie Gelderland


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement