Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Sinds 2019 is Lara trainee bij het ministerie.

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

De OFGV is een uitvoeringsorganisatie die op het gebied van milieu werkt voor 2 provincies en 13 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. De medewerkers voeren werkzaamheden uit op basis van groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, asbest, vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, Wabo en het omgevingsrecht. Sinds 2019 doet deze omgevingsdienst mee aan het Nationaal Bodemtraineeship.

RIVM

De RIVM neemt sinds 2019 deel aan het Nationaal Bodemtraineeship. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. O.a. met onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid.

HMVT

HMVT is een breed milieutechnisch bedrijf dat innovatieve oplossingen zoekt en levert voor het beschermen en schoonmaken van bodems en het reinigen van water- of luchtstromen. Sinds 2019 doen ze mee aan het Nationaal Bodemtraineeship.

Omgevingsdienst Midden-Holland

De Omgevingsdienst Midden-Holland houdt zich, namens zijn regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland, bezig met vraagstukken gericht op veiligheid, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Ook op het gebied van bodem(kwaliteit) is de omgevingsdienst actief. Bodemonderzoek en -advies en het in kaart brengen van de bodem staat centraal.

> lees meer

Provincie Gelderland

Trainee Joris Rooiman bij de Provincie Gelderland is werkzaam binnen het programma Bodem en Ondergrond, waar het accent ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het water- en bodemsysteem. Enkele voorbeelden van projecten waarbij de trainee is betrokken: het stimuleren van bodemenergie en het opstellen van een aanpak om de agrarische sector te verduurzamen. Daarnaast ondersteunt de trainee bij het bouwen en onderhouden van een breed netwerk, zowel in de publieke sector als bij overheden, door onder andere een uitvoerende rol in het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). Sinds 2019 is ook Tiffany Pergens bodemtrainee bij de Provincie Gelderland.

> lees meer

Wageningen Environmental Research

Voor het eerst werkt het Nationaal Bodemtraineeship samen met Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). WEnR is het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, als onderdeel van Wageningen University & Research. Zij leveren expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, bodem, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, etc.

> lees meer

Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en ondergrond

Alumnitrainee Martijn werkte bij het Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en ondergrond 2016 - 2020.

> lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen is essentieel bij de organisatie.

> lees meer

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant bood plek aan één van de eerste bodemtrainees in 2016.

> lees meer

Stantec

Stantec doet al sinds de start van het Nationaal Bodemtraineeship mee. Stantec is een adviesbureau gericht op milieu, bodem, afval, infrastructuur en veiligheid.

> lees meer

> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement