Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Partners

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van mensen en organisaties. Bewust Bodemgebruik vraagt aandacht voor de bodem als drager van maatschappelijke opgaven. Het initiatief zet zich in om de diensten van bodem te laten zien en verbindt mensen en organisaties die zich inzetten voor een duurzaam gebruik van de bodem.

JongSTRONG

JongSTRONG is het netwerk van jonge bodem- en ondergrondprofessionals. Binnen dit netwerk wordt kennisoverdracht tussen jongeren in het werkveld van bodem en ondergrond gestimuleerd en worden verbindingen gelegd tussen de verschillende onderwerpen in de bodem- en ondergrondsector. JongSTRONG stelt zich ten doel om kennis uit verschillende vakgebieden en sectoren te verbinden en zo bij te dragen aan een integrale kijk op bodem en ondergrond.

Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Het Nationaal Bodemtraineeship wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant, dat in 2015 door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van bodemverontreiniging, grondwaterbeheer en het beschouwen van het bodem-watersysteem als één geheel.