Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Alumni

Frouke Hoogland

Tijdens de brede studie Aardwetenschappen in Utrecht vond ik het maar lastig een richting te kiezen. Tot ik een vak volgde in de richting hydrogeologie, hier werd natuurkunde, hydrologie en geologie gecombineerd en lag er een hele sector aan mogelijkheden voor me open, de water sector. Er wordt zoveel gedaan in Nederland op het gebied van water, en die kennis is tegelijk hard nodig in het buitenland. Schoon en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte maar in veel gebieden op de wereld niet vanzelfsprekend. Tegelijk vormt teveel aan water een gevaar, is goed watermanagement essentieel voor onze voedselvoorziening en is het ook gewoon lekker genieten op het water.

> lees meer

Tom den Ouden

Het is misschien wat cliché om te zeggen, maar toch klopt het wel: Nederland en water zijn niet los van elkaar te zien. Voor een deel is dit wat mij trekt om in de watersector te werken, in het bijzonder in waterveiligheid. Iets dat belangrijk is voor een land dat zich grotendeels onder de zeespiegel bevindt. Iets waarin we op het wereldtoneel een goede reputatie hebben. Maar ook iets dat gewoon erg interessant is!

> lees meer

Titia Leutscher

Water heeft een sterke aantrekkingskracht. Zolang ik mij kan herinneren vind ik het mooi om naar een rivier, meer of zee te kijken of er langs te lopen. Water werkt verbindend en speelt onder andere een rol bij klimaatadaptatie, één van de thema's waarin ik geïnteresseerd ben.

> lees meer

Karst Oosterhuis

Hoe ik ben beland bij het Nationaal Watertraineeship? In Israël deed ik mee aan Wetskills, een soort tweeweekse consultancywedstrijd voor wie het niet kent. Met 15 jonge professionals uit verschillende landen hebben we ons in teams over een aantal watervraagstukken gebogen. Ons idee mochten we vervolgens presenteren op een waterconferentie en als kers op de taart ook nog bij de Nederlandse ambassade. In Israël hoorde ik van de leiding dat er nog een paar plekken vrij waren voor NWT15, dus toen heb ik me direct aangemeld.

> lees meer

Quido Hoitink

Mijn naam is Quido Hoitink, 24 jaar en na mijn afstuderen in juli aan de opleiding milieukunde in Deventer ben ik op de afdeling handhaving terecht gekomen bij het Waterschap Vallei en Veluwe.

> lees meer

Merel Nije Bijvank

Water vind je overal om ons heen, ongeveer 70% van het aardoppervlak is ermee bedekt. Het is essentieel, maar te veel of te weinig op een ongunstig moment of een ongunstige plaats kan zorgen voor grote problemen. Het belang van water voor zowel mens als natuur, maakt voor mij het werk in deze sector zo ontzettend leuk en interessant!

> lees meer

Wietse van Gerwen

Met de huidige en toekomstige klimaatverandering ligt er een enorme opgave waar veel sectoren hun verantwoordelijkheid zullen moeten pakken. De watersector is hiervan een prachtig voorbeeld waar de komende jaren de uitdaging ligt om in te spelen op deze ontwikkelingen. Hier voel ik me zeer bij betrokken en daarom ben ik ook blij dat ik hier een steentje aan bij kan dragen.

> lees meer

Sarita Mateboer

Tijdens mijn afstudeerstage bij Waternet kwam ik voor het eerst in aanraking met de waterwereld en gepassioneerde waterprofessionals. Er ging een interessante, nieuwe wereld voor me open.

> lees meer

Chris van Naarden

Van jongs af aan was ik altijd al onder de indruk hoe Nederlanders omgaan met het water. Misschien is dit ook wel niet zo gek als je in Noord-Holland rondom de Beemster, Purmer, Waterland en het Markermeer geboren bent. Onze manier van watermanagement heeft namelijk een enorme invloed op deze gebieden. Het leuke aan de watersector is in mijn ogen dat deze sector een enorme maatschappelijke impact heeft. Doordat wij het misschien wel te goed regelen staat echter de maatschappij hier helaas niet elke dag bij stil.

> lees meer

Ellen Minkman

Drie landen hebben onverenigbare belangen, maar moeten het eens worden over de waterverdeling van de rivier die door deze landen stroomt." Dit was het uitgangspunt van een rollenspel tijdens mijn studie. Precies deze puzzel spreekt mij aan in de watersector! Water speelt een rol in vrijwel alle natuurlijke processen en menselijke activiteiten en te veel of te weinig water is letterlijk levensbedreigend. Hierbij spelen zowel technische als sociaal-maatschappelijke aspecten een rol.

> lees meer

Sylvia van Oevelen

Als geboren en getogen Noordwijkse heeft water mij van jongs af aan al geïnteresseerd. Tijdens mijn studie Bestuurskunde en vervolgens tijdens mijn tweede master Ontwikkelingssociologie heb ik me dan ook steeds meer toegespitst op water, onder andere door een stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van water en sanitaire voorzieningen en een onderzoek naar watermanagement in Ghana. Toen ik ging solliciteren ging ik gericht aan de slag: ik was op zoek naar een traineeship in de watersector, niet zo gek dus dat ik bij het Nationaal Watertraineeship uitkwam!

> lees meer

Tiemen Maris

Wat ik zo interessant vind aan water is dat het ons zoveel kansen biedt, maar tegelijkertijd ook een grimmige kant heeft. Water brengt welvaart, voedsel, duurzame energie en is in tijden van oorlog gebruikt om ons land te verdedigen. Maar in een laaggelegen delta als Nederland speelt ook altijd het risico van overstromingen, en moeten we omgaan met extreme regenval. Daarom wil ik graag iets met water gaan doen.

> lees meer

Inge Pistorius

Waterzuiveren doen we al heel wat jaren. Veel processtappen bestaan al ontzettend lang en we weten ook allemaal waar het water dat door het putje stroomt naartoe gaat. Het belang naar onderzoek is echter de laatste jaren gestegen door problematiek rondom microplastics, medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, planetaire grenzen, over populatie, etc. Water is van essentieel belang voor dier, plant en mens en al vrij vroeg in mijn leven wist ik dat ik hier iets mee wou doen.

> lees meer

Annelise Herman

Al van kindsbeen af ben ik bekommert om de natuur rondom ons en de impact dat de mens op haar heeft. Tijdens mijn studies milieutechnologie ontdekte ik wat er allemaal achter een simpel glas kraanwater zit en wat er gebeurt met het afvalwater dat door het toilet gespoeld wordt. Ik geraakte echt gefascineerd door water. Na een persoonlijke confrontatie met watertekort tijdens een uitwisseling in Brazilië, heb ik uiteindelijk echt besloten om me in te zetten voor een duurzamere watersector.

> lees meer

10.08.2017

Nanda Sweres

Voor mij begon mijn interesse voor de ondergrond eigenlijk pas drie jaar geleden bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014. Deze was specifiek gericht op ‘Het verkennen van de ondergrond'. Zonder ‘ondergrond' kan er geen ‘bovengrond' zijn. Tijdens de bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie en master Urban Design and Planning kwam de ondergrond nauwelijks tot niet ter sprake, naja, in de grond zitten kabels, leidingen, boomwortels en archeologie. En dat terwijl de bovengrondse ontwikkelingen juist afhankelijk zijn van wat er nog meer zit in de ondergrond. Dat vond ik erg merkwaardig.

> lees meer

Evert Jan Dijk

Door mijn voormalig stagebegeleider vanuit het Louis Bolk Instituut, werd ik geattendeerd op het Nationaal Bodemtraineeship. Het leek mij een mooie kans om als pas afgestudeerde via een traineeship, kennis te maken met het werkveld.

> lees meer

Martijn Erkelens

Van studiegenoten hoorde ik over het Nationaal Watertraineeship en na het ontvangen van een hele leerzame en uitdagende vacature binnen het bodemwerkveld ben ik het Nationaal Bodemtraineeship ingedoken. Door mijn opleidingen bezit ik een multidisciplinaire blik op het werkveld die ik nu goed kan inzetten bij mijn huidige werk. Mijn functie is gedeeltelijk bij de Unie van Waterschappen en het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant.

> lees meer

Pieter Dijk

'De bodem heeft de toekomst!' Dat zei een goede vriend vol enthousiasme tegen mij nadat hij terug kwam van een driedaagse cursus over bodemduurzaamheid. Tijdens die cursus werd gezegd dat men stond te springen om nieuwe en enthousiaste mensen voor de bodemwereld. En gelukkig ben ik nu één van hen!

> lees meer

Sander van Nielen

Ik ken een andere starter die een jaar eerder aan het traineeship is begonnen. Zo hoorde ik dat het NBT zeer professioneel georganiseerd, leerzaam, en gezellig is. Van het besluit me aan te melden heb ik zeker geen spijt, want in de eerste maanden zijn de verwachtingen meer dan waargemaakt.

> lees meer

Sven Stielstra

"A nation that destroys its soil, destroys itself". Deze beroemde oneliner van president Franklin D. Roosevelt (1934) doet recht aan de centrale rol die de bodem speelt in onze samenleving. Vandaag de dag komt de gezondheid van de bodem steeds meer in het geding. Als consultant bij Bioclear Earth en Bodemtrainee draag ik bij aan het initiëren van innovaties die de bodem weerbaarder en het bodembeheer duurzamer maakt.

> lees meer

Tessa de Ruyter

Ik heb de Bachelor Bodem, Water & Atmosfeer gevolgd aan de Wageningen Universiteit. In eerste instantie leek deze studie mij interessant vanwege de meteorologie, maar uiteindelijk vond ik vooral het bodemaspect erg leuk!

> lees meer

Esther Verheijen

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de ruimte om mij heen. De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland hangt nauw samen met waterbeheer en met de ondergrond. Ik vind het geweldig dat deze aspecten samenkomen in mijn werk bij het Nationaal Bodemtraineeship.

> lees meer

Merel Hondebrink

Een aantal jaar geleden heb ik de bachelor Scheikunde afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Echter, ik wilde ik meer het veld in, dus heb ik gekozen om de master Earth Sciences te gaan volgen. Niet verkeerd, om voor veldwerk naar Peru, de Canarische eilanden en Spanje af te reizen!

> lees meer

Michiel Feijt

Het leuke aan werken in het bodemwerkveld is dat de bodem zoveel verschillende functies heeft en de uitdaging om hier goed gebruik van te maken. Vooral in een volgebouwd land als Nederland waar de ondergrond steeds belangrijker wordt bij het efficiënt benutten van de ruimte. Na het behalen van mijn studie Ruimtelijke Ordening & Planologie heb ik daarom de master Land- en Watermanagement gedaan aan de Wageningen Universiteit, waar ik mij heb gespecialiseerd in het thema bodem en grondwater.

> lees meer

Tom Kuyper

Ik ben anderhalf jaar geleden afgestudeerd aan de VU in Amsterdam, waar ik Aarde en Economie studeerde. In mei 2015 ben ik begonnen bij MWH, waar ik aanvankelijk vooral bodemonderzoeken deed voor kabelmaatschappijen. Zij willen bij graafwerkzaamheden graag informatie over de bodemkwaliteit, enerzijds om gepaste maatregelen te nemen om hun werknemers te beschermen, anderzijds vanwege de Wet Bodembescherming.

> lees meer

Manouk Los

Als afgestudeerd fysisch geograaf aan de VU heb je natuurlijk per definitie een band met bodem. Ik heb dan ook stage gelopen bij een bodemadviesbedrijf. Ik vind het grote perspectief heel interessant, met name klimaatvraagstukken. Daar komen ontzettend veel aspecten bij kijken, en ik vind het leuk om die verschillende aspecten bij elkaar te kunnen brengen. Bodem is ook een onderwerp waar heel veel kanten aan zitten en waarin veel verschillende belangen en expertises bij betrokken zijn.

> lees meer

Cirsten Zwaagstra

Na mijn studie Scheikunde en mijn master in Energie en Milieuwetenschappen in Groningen ben ik ongeveer een jaar geleden bij Bioclear Earth gaan werken. Dit bedrijf zoekt naar biologische oplossingen binnen de thema's bodem, biobased en waterkwaliteit en probeert innovaties op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen, waarbij natuurlijke processen het uitgangspunt vormen.

> lees meer

Rogier Pronk

Als bodemtrainee wil ik een schakel zijn tussen de bestaande kennis op het gebied van bodem en ondergrond en andere werkvelden. Ik ben erg geïnteresseerd in klimaatverandering en klimaatadaptatie, dat levert veel sociaal-ruimtelijke vraagstukken op waar ik met mijn achtergrond in Sociale Geografie en Planologie en mijn master Environmental and Infrastructure Planning een bijdrage aan kan leveren.

> lees meer

> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!