Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Cirsten Zwaagstra

Bioclear Earth

Na mijn studie Scheikunde en mijn master in Energie en Milieuwetenschappen in Groningen ben ik ongeveer een jaar geleden bij Bioclear Earth gaan werken. Dit bedrijf zoekt naar biologische oplossingen binnen de thema's bodem, biobased en waterkwaliteit en probeert innovaties op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen, waarbij natuurlijke processen het uitgangspunt vormen.

Vooral de focus op het gebruik van de natuur om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen sprak mij heel erg aan bij Bioclear Earth. Mijn enthousiasme voor bodem ontstond eigenlijk pas doordat Bioclear Earth erg actief is in dit werkveld, bijvoorbeeld met biologische bodemsanering. Vanuit mijn studie was bodem niet direct een vanzelfsprekende keuze, maar mijn gedrevenheid om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling bracht me in aanraking met dit werkveld.

In mijn werk ben ik voornamelijk bezig met biologische bodemsanering. Dat gaat van rapporten schrijven tot het meedenken over innovaties die nieuwe mogelijkheden bieden voor natuurlijke manieren om vervuilingen op te ruimen. Toen het bodemtraineeship van start ging ben ik vanuit mijn werkgever uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ik kijk er met name naar uit om met andere starters in het werkveld gezamenlijk aan projecten te werken en om daarbij kennis te maken met veel verschillende partijen en expertises. Het lijkt me heel leuk om te leren van de uitdagingen die jongeren in, bijvoorbeeld, overheidsorganisaties tegenkomen en om een breed netwerk van andere mensen in het bodem- en ondergrondwerkveld op te bouwen.

Cirsten is trainee van april 2016 tot april 2018.


Manouk LosoverzichtRogier Pronk


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!