Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Evert Jan Dijk

Waterschap Aa en Maas

Door mijn voormalig stagebegeleider vanuit het Louis Bolk Instituut, werd ik geattendeerd op het Nationaal Bodemtraineeship. Het leek mij een mooie kans om als pas afgestudeerde via een traineeship, kennis te maken met het werkveld.

Via het traineeship krijg je de kans om de groei die je tijdens je studie hebt doorgemaakt in een professionele omgeving voort te zetten. De trainingen bieden daarvoor concrete handreikingen. Het is daarom een prettige overgang van studie naar werk. Middels de trainingen wordt je uitgedaagd om buiten je comfortzone te stappen en daardoor nieuwe dingen te leren. Ik vind het prettig om als trainee het werkveld als een speeltuin te benaderen, waarin ik van alles kan proberen, ontdekken en vooral veel vragen kan stellen.

Mijn achtergrond is de agrarische sector. Als zoon van een melkveehouder heb ik veel meegewerkt op het bedrijf. Aan de HAS ben ik afgestudeerd in Agrarisch Ondernemerschap in de melkveehouderij. Daarna heb ik Biologische Landbouw gestudeerd in Wageningen, met een focus op biologische en chemische bodemkwaliteit. Graag wil ik een bijdrage leveren aan een gezonde landbouwsector, met speciale aandacht voor de bodemkwaliteit.

Die mogelijkheid krijg ik nu bij Waterschap Aa en Maas. Het is leuk om te merken dat de praktische kennis die ik met mijn landbouwachtergrond meebreng, op prijs wordt gesteld binnen de organisatie. Ook al werk ik er nog niet zo lang, het is mij duidelijk geworden dat hier veel mogelijk is. Ik kan voor een groot deel mijn eigen interesses volgen en word nu al snel betrokken bij van alles. Een groot deel van mijn tijd ben ik bezig met programma Lumbricus. Dat is een praktijkgericht onderzoeksprogramma van een groot consortium, om de hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland klimaat robuust in te richten. In dat programma wordt ook gekeken naar landbouwbodems. Ook houd ik mij bezig met de rol van het waterschap binnen de landbouwtransitie, of natuur inclusieve landbouw.

Evert Jan is trainee van april 2017 tot oktober 2019.


Nanda SweresoverzichtMartijn Erkelens


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!