Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Michiel Feijt

Provincie Zuid-Holland

Het leuke aan werken in het bodemwerkveld is dat de bodem zoveel verschillende functies heeft en de uitdaging om hier goed gebruik van te maken. Vooral in een volgebouwd land als Nederland waar de ondergrond steeds belangrijker wordt bij het efficiënt benutten van de ruimte. Na het behalen van mijn studie Ruimtelijke Ordening & Planologie heb ik daarom de master Land- en Watermanagement gedaan aan de Wageningen Universiteit, waar ik mij heb gespecialiseerd in het thema bodem en grondwater.

Na mijn studie heb ik mij ingeschreven bij het Nationaal Watertraineeship en ben ik in de kandidatenpool terecht gekomen. Ik heb mij aangemeld omdat water en bodem onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en verwacht door het traineeship goede contacten op te bouwen in deze sectoren. Verder is het een mooie kans om kennis te delen met de andere trainees en te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanwege mijn achtergrond werd ik geselecteerd voor het Bodemtraineeship. Nadat er verschillende leuke functies langs waren gekomen was ik erg blij dat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan bij de Provincie Zuid-Holland.

In mijn functie als beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland komt mijn achtergrond in ruimtelijke ordening en bodem samen. Ik ben werkzaam op de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem en houd mij bezig met bodem data. Een belangrijke opgave voor de Provincie Zuid-Holland is om komende jaren de mogelijkheden ondergronds beter aan te laten sluiten op de ruimtelijke plannen bovengronds. Denk dan bijvoorbeeld aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom zoetwater opslag, duurzame landbouw en klimaatbestendigheid. Hiervoor is het noodzakelijk om beschikbare bodeminformatie en digitale kaarten adequaat te ordenen zodat er beleid uit kan worden opgesteld.

Voor vragen over het traineeship, werkzaamheden bij de Provincie of opleiding aan de WUR kun je mij altijd een bericht sturen via LinkedIn.

Michiel is trainee van april 2016 tot april 2018.


Merel HondebrinkoverzichtTom Kuyper


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!