Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Nanda Sweres

Gemeente Rotterdam

Voor mij begon mijn interesse voor de ondergrond eigenlijk pas drie jaar geleden bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014. Deze was specifiek gericht op ‘Het verkennen van de ondergrond'. Zonder ‘ondergrond' kan er geen ‘bovengrond' zijn. Tijdens de bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie en master Urban Design and Planning kwam de ondergrond nauwelijks tot niet ter sprake, naja, in de grond zitten kabels, leidingen, boomwortels en archeologie. En dat terwijl de bovengrondse ontwikkelingen juist afhankelijk zijn van wat er nog meer zit in de ondergrond. Dat vond ik erg merkwaardig.

Via een huidige collega van Gemeente Rotterdam die ik op de IABR heb leren kennen, ben ik eerst enige tijd aan de slag gegaan bij de Gemeente Haarlem als projectondersteuning bij een pilotproject, waarbij een duidelijk verband werd gelegd tussen onder- en bovengrond. Tegen het eind van dit project verwees hij maar naar het Nationaal Bodemtraineeship en de kans om dat binnen het Ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam te doorlopen. Een voor mij uitgerekende kans om de ondergrond beter te leren kennen tussen alle technici en mensen die werken aan ondergrondprojecten en te werken aan mijn persoonlijk leiderschap. Voor mij een win-win-situatie. De trainingen tot nu toe zijn vooral op jezelf gericht, je kwaliteiten en je ontwikkelpunten.

Bij het Ingenieursbureau ben ik vooral bezig met projecten die een duidelijk raakvlak hebben in de onder- én bovengrond. Een soort ontwerpen zonder maaiveld. Bij deze projecten gaat het vooral om het verbinden van mensen en ‘werelden' die elkaar normaal gesproken niet vroegtijdig in processen elkaar tegenkomen met elkaar te laten communiceren. Ik ben vooral bezig met vernieuwing van denk- en werkwijze binnen bestaande projecten, maar ook eigen opdrachten. Actief participeren is hierbij erg belangrijk. Binnen het Ingenieursbureau wordt in ieder geval ingezien dat de potentie van de ondergrond zoveel groter is ten opzichte van hoe deze nu wordt benut. Een leuke uitdaging om dat als stedenbouwkundige ook concreet en visueel te maken.

Nanda is trainee van april 2017 tot april 2019.


Annelise HermanoverzichtEvert Jan Dijk


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!