Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Rogier Pronk

Provincie Zuid-Holland

Als bodemtrainee wil ik een schakel zijn tussen de bestaande kennis op het gebied van bodem en ondergrond en andere werkvelden. Ik ben erg geïnteresseerd in klimaatverandering en klimaatadaptatie, dat levert veel sociaal-ruimtelijke vraagstukken op waar ik met mijn achtergrond in Sociale Geografie en Planologie en mijn master Environmental and Infrastructure Planning een bijdrage aan kan leveren.

Er is al heel veel kennis beschikbaar over de ondergrond, maar om de steeds complexere, integrale vraagstukken van de toekomst aan te kunnen, is er nog meer verbinding nodig met andere vakgebieden.

Bij de provincie Zuid-Holland ga ik mij bezig houden met 3D-ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen dat er bij het maken van ruimtelijke plannen niet alleen wordt gekeken naar de omgeving boven de grond, maar dat ook de ondergrond wordt meegenomen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar zo wordt er nog niet altijd gewerkt. Door mijn brede achtergrond kan ik een verbindende schakel zijn tussen de ruimtelijke en sociale kennis. Uiteindelijk moet de ondergrondse kennis immers voor mensen met allerlei verschillende achtergronden inzichtelijk worden. Doordat ik mijn propedeuse in Journalistiek heb behaald heb ik geleerd om nieuwe informatie snel te analyseren, te verwerken en te rapporteren, en in het traineeship wil ik deze kwaliteiten verder ontwikkelen en leren inzetten in mijn werk.

Rogier is trainee van april 2016 tot april 2018.


Cirsten ZwaagstraoverzichtFrouke Hoogland


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!