Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Sven Stielstra

Trainee Sven

Bioclear Earth

"A nation that destroys its soil, destroys itself". Deze beroemde oneliner van president Franklin D. Roosevelt (1934) doet recht aan de centrale rol die de bodem speelt in onze samenleving. Vandaag de dag komt de gezondheid van de bodem steeds meer in het geding. Als consultant bij Bioclear Earth en Bodemtrainee draag ik bij aan het initiëren van innovaties die de bodem weerbaarder en het bodembeheer duurzamer maakt.

Mijn naam is Sven Stielstra en ik mag mij vanaf oktober 2016 een Bodemtrainee noemen. Gedurende mijn studie Molecular Biology & Biotechnology aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik ervaring opgedaan in het werkveld van zowel onderzoek als educatie. Hoewel het onderzoek doen op het lab en het lesgeven aan studenten mij zeer veel voldoening gaven, ben ik mij in toenemende mate gaan interesseren in het gebruiken van mijn wetenschappelijke kennis binnen het bedrijfsleven. Mijn drijfveer hierbij is het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de nieuwe kennis om op een duurzame en verantwoorde manier innovaties te initiëren. Om deze reden ben ik afgestudeerd in de master-track Science, Business & Policy. Hierbij wordt de focus gelegd op het combineren van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij.

Mijn rol als consultant bij Bioclear Earth B.V. speelt in op deze ambitie. Ik ben onderdeel van de teams Bodemgezondheid en Biobased economy waarin de combinatie moleculaire biologie en bodem een fundamentele rol speelt. De biologie van de bodem is mogelijk de schakel die aan de basis staat van duurzaam bodembeheer in de agrarische sector. Het Nationaal Bodemtraineeship biedt mij de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap. Daarnaast biedt het toegang tot een groot en divers netwerk van bedrijven, organisaties en overheden in de water- en bodemsector. Mijn doel is om na twee jaar meer inzicht in mijn kwaliteiten te hebben en hoe deze effectief en efficiënt te gebruiken in mijn verdere carrière.

Sven is trainee van oktober 2016 tot oktober 2018.


Sander van NielenoverzichtTessa de Ruyter


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!