Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Marie Wesselink

WUR

De bodem is de basis onder ons bestaan. Letterlijk en figuurlijk. Om deze basis zo goed mogelijk te leren begrijpen heb ik aan de WUR Bodem, Water en Atmosfeer gestudeerd. Na deze brede bachelor heb ik me in de master Earth and Environment verder gespecialiseerd in Bodemkunde. De bodem is er altijd en overal, en dat maakt dat je de geleerde kennis meteen toe kan passen als je uit het raam kijkt.

Na mijn afstuderen kon ik aan de slag binnen Wageningen University and Research, bij Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenteteelt. Hier werk ik als onderzoeker aan projecten in de landbouw waarbij duurzaam omgaan met de bodem een grote rol speelt. Zo ondersteun ik onder andere demonstratieprojecten rondom maïsteelt, waarbij we samen met boeren kijken welke duurzame maatregelen op het vlak van grondbewerking, bemesting en groenbemesters in de praktijk toegepast kunnen worden.

Ik ken het Nationaal Bodemtraineeship al sinds mijn studententijd en het heeft me altijd al leuk geleken om hier aan mee te doen. Afgelopen najaar heb ik dit aan mijn werkgever voorgesteld en gelukkig ging hij akkoord! De eerste trainingen waren intens, waardoor iedereen in de groep elkaar meteen goed heeft leren kennen. Doordat iedereen in hetzelfde schuitje zit (recent afgestudeerd, net begonnen met werken in de bodem/water sector) heb ik het gevoel dat ik altijd bij de andere trainees terecht kan met dingen waar ik tegenaan loop.

De afgelopen weken waren veelbelovend, ik heb ontzettend veel zin in de komende twee jaar bij het Nationaal Bodemtraineeship!

Marie is trainee van oktober 2017 tot oktober 2019.


Clinton van de VenoverzichtJoris Rooiman


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!