Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

NBT/NWT18

Lara Rodenburg

In de zomer van 2018 ben ik afgestudeerd van de master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben erg geïnteresseerd in de relatie tussen mens en leefomgeving en dit kwam uitgebreid aan bod in deze brede duurzaamheidsmaster.

> lees meer

Lisanne Broersen

Mijn interesse in bodem begon al op de basisschool. Vanwege mijn passie voor de leefomgeving heb ik gekozen voor de studie Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen, met in de master de specialisatie Bodem, Geografie en Landschappen.

> lees meer

Jonas Schepens

Hoi! In maart 2019 ben ik begonnen als bodemtrainee bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier werk ik mee aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het is mooi dat ik inhoudelijke werkzaamheden mag combineren met het persoonlijke ontwikkelingsprogramma van het Nationaal Bodem Traineeschip (NBT). En dit samen met een leuke groep andere beginnelingen.

> lees meer

Louise de Haas

Ik ben in juni 2018 afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Hier heb ik mijn bachelor Climate & Management gehaald. Deze opleiding staat in het teken van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en milieukunde. In november 2018 ben ik begonnen bij Stantec.

> lees meer

Tiffany Pergens

Sinds kind heb ik een grote passie en betrokkenheid voor de leefomgeving. Om deze reden koos ik in 2012 voor de opleiding Urban Design (HBO). Vervolgens ben ik doorgestroomd naar Planologie waarbij ik mij gespecialiseerd heb in water en natuuropgaven. Voor een persoonlijke verdiepingsslag heb ik in 2016 er bewust voor gekozen om een master opleiding te volgen (Cities, Water & Climate Change). Tijdens mijn studies heb ik onderzoeken gedaan naar ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpassingen, klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid en grensoverschrijdende samenwerkingen.

> lees meer

> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!