Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Trainee

Werk met jouw talent

Werk met talent

Programma

Het Nationaal Bodemtraineeship is een voor de bodemsector ontwikkeld programma van twee jaar. De trainees werken in die periode vier dagen per week als junior medewerker bij een organisatie in de bodemsector. De vijfde dag is een traineedag, bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en projecten.

Persoonlijk Leiderschaps Programma

Tijdens de traineedag bieden we de Bodemtrainees een Persoonlijk Leiderschaps Programma (PLP). Dit programma hebben we ontwikkeld met Jet Centeno (Centeno Coaching) en Eveline van der Giessen (People's Connection), en wordt al ruim 5 jaar met succes uitgevoerd in het Nationaal Watertraineeship. Het PLP is gericht op zelfmanagement, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van verschillende competenties van de trainees.

Het PLP-programma bestaat uit:

  • Trainingen
  • Coaching
  • Intervisie

Een persoonlijke coach begeleidt de trainees hierbij. Samen stellen ze een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op. Het doel: spiegeling van het eigen gedrag en het vergroten van bewustzijn en inzicht. Ofwel: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Uitdagende projecten

Daarnaast werken de trainees samen met andere trainees aan uitdagende projecten van verschillende opdrachtgevers. Daardoor leren ze niet alleen hun eigen organisatie kennen, maar ook andere organisaties binnen de bodemsector (en de bijbehorende specifieke uitdagingen ).

Werkveldverkenning

Het programmaonderdeel Ontdek het Werkveld biedt trainees de mogelijkheid om het bodemwerkveld in zijn volle breedte te leren kennen. De bodemsector kent zeer uiteenlopende thema's en door over de grenzen van het eigen werkveld heen te kijken kan een bodemtrainee waardevolle verbindingen leggen met andere thema's. In Ontdek het Werkveld hebben trainees ruimte om de diverse samenwerkingen en congressen binnen het werkveld te ontdekken en zetten ze zich in voor een zelf te organiseren netwerkevent.

Het gehele programma

Ieder jaar van het traineeship bestaat uit zo'n 47 traineedagen. Deze, in totaal 95 dagen worden ongeveer als volgt ingedeeld:

  • 30 trainingsdagen
  • 48 projectdagen
  • 10 dagen voor ‘Ontdek de sector'
  • 7 dagen voor coaching en intervisie.

Daarnaast is er uiteraard ruimte voor netwerken en sociale evenementen.

Jaar 1

In het eerste jaar van het traineeship ligt de nadruk op zelfmanagement en communicatie. Ook personal branding, teamwork en adviesvaardigheden staan op het programma. Daarnaast volgen de trainees een training projectmanagement. Dit zetten zij in de praktijk in tijdens twee projecten die ze uitvoeren in teamverband.

Jaar 2

In het tweede jaar ligt de focus op gedrag en organisatie binnen de bodemsector. De trainees volgen onder andere trainingen timemanagement, resultaatgericht communiceren, netwerken en persoonlijke slagkracht. Hoewel de trainees al in het eerste jaar beginnen met het ontdekken van de bodemsector, ligt het zwaartepunt van Ontdek het Werkveld in jaar 2. Daarnaast doen de trainees wederom 2 projecten.

Na het traineeship

Na het doorlopen van het traineeship kan de trainee zich vanuit persoonlijk leiderschap en de opgedane kennis en vaardigheden profileren als een breed georiënteerde, zelfsturende professional binnen de bodemsector.

> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van de bodemsector doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Ontdek het Werkveld
Ook netwerkorganisaties, politiek, congressen én beurzen vormen een actieve bodemsector in Nederland. Kennismaken met deze netwerken en belangrijke personen is ook onderdeel van het NBT.

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Programmabureau