Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Bodemkwaliteit door de jaren heen

Project Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe

Een bodem in goede conditie zorgt voor een gezond gewas, geeft een hoge opbrengst en benut de nutriënten efficiënt. Hoe hoger de nutriëntenbenutting hoe lager de kans op nutriënten uitspoeling. Verder neemt een bodem in goede conditie bij veel neerslag het water goed op en houdt het water vast voor drogere periodes (sponswerking). Zo draagt een gezonde bodem bij aan de bestrijding van wateroverlast en watertekort. Onder de waterschappen groeit het besef dat de bodemkwaliteit grote invloed heeft op het watersysteem. Waterschap Vallei en Veluwe heeft om deze reden ‘'bodem'' als speerpunt benoemd. Het programma Bodem en Water is gestart om samen met externe partijen invulling te geven aan dat speerpunt.

In het project ‘'onderzoek bodemkwaliteit'' hebben we van een onderzoeksgebied in de Gelderse Vallei onderzocht wat de verandering is van de bodemkwaliteit over de afgelopen 10 jaar en het effect van gewaskeuze. De projectbegeleiding werd verzorgd door het Nutriënten Management Instituut (NMI). Het NMI heeft voor een ander gebied namelijk al eerder vergelijkbare analyses uitgevoerd en laten zien dat gebruik van bodem- en mestgegevens uit agrarische meetnetten inzicht geeft in het functioneren van het bodem-watersysteem en helpt om concreet en gebiedsgericht handelingsperspectief te bieden voor agrarische ondernemers. Om te beginnen hebben we vastgesteld welke bodemparameters invloed hebben op het watersysteem, dit zijn onder andere het organische stofgehalte en de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Organische stof heeft een positief effect op de waterbuffering en de totale hoeveelheid fosfaat in de bodem is van invloed op de uitspoeling van fosfaat.

Resultaten

Uit de analyse van de bodemdata bleek dat het gemiddelde organische stof gehalte in het onderzoeksgebied de afgelopen 10 jaar niet significant is veranderd; wel zijn er verschillen per deelgebied. Verder is de hoeveelheid fosfaat in het onderzoeksgebied met 10% gestegen; opvallend hierbij is de grote spreiding binnen het gebied. Zo zijn er ook gebieden waar een daling is van de hoeveelheid fosfaat.

Vervolg

Helaas had dit project maar 12 projectdagen en zijn er nog een heel aantal open vragen die beantwoord moeten worden om op basis van metingen in het gebied concrete oplossingen aan te dragen die én passen in de agrarische bedrijfsvoering én zorgen voor een betere waterkwaliteit. Komende weken hopen we hier verder aan te werken, en we zijn er van overtuigd dat de oplossingen voor waterkwaliteit liggen in een beter beheer van de bodem!

Projectteam en opdrachtgever

  • Biense Hoogland (Waterschap Vallei en Veluwe, Projectleider)
  • Amy Maduro (Provincie Gelderland)
  • Sophie Hendriks (Aveco de Bondt)
  • Sven Stielstra (BioClear Earth BV)

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe, Marinus van Dijk

Dit project werd uitgevoerd van januari - april 2017 in samenwerking met het Nutriënten Management Instituut (NMI), Gerard Ros.


Lood om zeep helpenoverzichtVerder met de BRK


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement