Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Kansen voor geothermie in Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Het team van Irene Eisink, Mirjam Flierman, Frouke Hoogland, Sander van Nielen en Wietse van Gerwen heeft dit project uitgevoerd voor het Ingenieursbureau van Gemeente Rotterdam. Het doel van het project was: een methode ontwikkelen om de haalbaarheid van geothermie in een wijk te bepalen.

Ook in Rotterdam wordt gezocht naar duurzame manieren van verwarmen. Geothermie kan naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren. Daarom heeft het ingenieursbureau onlangs een opsporingsvergunning aangevraagd.
De kennis over en ervaring met geothermie binnen de gemeente is echter nog beperkt. Er was behoefte aan inzicht in de factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij het verkennen van de kansen.

De trainees hebben dit project in 11 vrijdagen uitgevoerd. In die tijd is gesproken met interne experts en interne betrokkenen. Tijdens brainstormsessies zijn veel ideeën bedacht voor de vormgeving van het eindproduct.

Resultaten

Allereerst is een lijst opgesteld. Daarin zijn de belangrijkste factoren voor een succesvolle toepassing van geothermie bijeen gebracht. Zowel aspecten op technisch, financieel en organisatorisch vlak zijn meegenomen. Per aspect zijn relevante indicatoren en informatiebronnen aangegeven. In diagramvorm is vervolgens inzichtelijk gemaakt hoe de aspecten zich tot elkaar verhouden qua belang en afhankelijkheid.
Drie punten blijken erg belangrijk te zijn voor de haalbaarheid. Allereerst is de match tussen warmtevraag en -aanbod van belang. Hierbij gaat het om jaarlijks volume, temperatuur, en piekvoorzieningen. Financieel gezien zijn subsidies en de afdekking van risico's op een misboring essentieel. Om omwonenden te vriend te houden en de overlast te beperken. Dat kan door aan te haken bij andere werkzaamheden.

Bij de realisatie zijn veel partijen betrokken, die verschillende visies hebben. Om de samenwerking tussen die partijen op gang te brengen, is een infographic gemaakt. In het interactieve plaatje is de belangrijkste informatie en visie van betrokkenen samengebracht. Daarmee biedt het een basis van gedeelde informatie en uitgangspunten, als startpunt voor overleg.

"Een creatief product dat ons helpt om het onderwerp op de agenda te zetten." - aldus de opdrachtgever


Bodemenergie en warmte...overzichtResearch-through-desig...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement