Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Inventarisatie bodemprojecten Maasstroomgebied: kansen en samenwerking

Lumbricus - Waterschap Aa en Maas

Er zijn veel (agrarische) bodem en water gerelateerde projecten in de provincie Noord-Brabant. Een structureel overzicht daarvan ontbreekt. Het is ingewikkeld om huidige of recente afgeronde projecten te achterhalen. De provincie wil in haar gebied, samen met andere organisaties actief beleid gaan voeren om tot een gezonde en vitale bodem te komen.

Een overzicht van recent uitgevoerde en lopende projecten, kan een start zijn voor het delen van opgedane kennis, het identificeren van kennisleemtes en het efficiënt besteden van beschikbare middelen. Voorwaarde is wel dat het overzicht actueel gehouden wordt en gemakkelijk toegankelijk voor de doelgroep. De doelgroep is iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de bodemkwaliteit in Noord-Brabant.

Resultaten

Het resultaat van het project is een lijst met projecten, waarin o.a. is opgenomen: de type maatregelen die genomen zijn, de looptijd van het project, de contactpersonen, een verwijzing naar een internetbron over het project en een inhoudelijke component met indicators van vitale bodem en waterkwaliteit. In het verslag is ook  een analyse van opmerkelijkheden gemaakt. Een van die waarnemingen is dat bij veel projecten geen monitoring wordt toegepast. Bovendien is achteraf niet altijd de mate van succes te reconstrueren in het licht van het projectdoel. Een van de aanbevelingen is dan ook dit structureel te benoemen, als leerpunten voor andere projecten. Zelfs niet succesvolle projecten zijn dan waardevol. Een andere aanbeveling is om een portal in te richten, of aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Een toegankelijke portal, waarin per gebied, per onderwerp en nog een aantal indicatoren, projectinformatie gedeeld kan worden.

Vervolg

De aanbevelingen worden in ieder geval ten dele overgenomen. Tijdens het project werd er al gewerkt aan een ‘projectenviewer'. Naar het gemaakte overzicht is veel vraag, bleek van de mensen die we gesproken hebben. Het overzicht wordt in ieder geval gebruikt voor kennisprogramma Lumbricus. Dat programma wil kennis ontwikkelen, om effectief de problemen aan te pakken, die een klimaatrobuuste inrichting van een stroomgebied in de weg staan. Daarbij aansluiting wordt gezocht bij projecten die perceelsmaatregelen nemen met hetzelfde beoogde effect, maar waarbij kwantificatie (monitoring) ontbreekt. De provincie is op het moment van schrijven bezig met het vervolgtraject: het overzicht wordt meegenomen in besprekingen over de invulling van de beleid.

Projectteam en opdrachtgever

* Pieter Dijk (Lumbricus, projectleider)
* Martijn Erkelens (Uitvoeringsprogramma Bodem, Unie van Waterschappen)
* Stefan de Vries (Brabant Water)
* Sander van Nielen (Gemeente Rotterdam)

Dit project werd uitgevoerd van juli - september 2017.


Project 3D leefomgevin...overzichtDe Waterwijzer Landbou...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement