Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Lood om zeep helpen

Gemeente Rotterdam

Traditioneel kent de Gemeente Rotterdam een top-down-benadering, maar voor het project 'lood om zeep helpen' is er gevraagd naar een aanpak van deze pilotlocaties, waarbij een vernieuwende aanpak met doelgroepgerichte focus de voorkeur krijgt: een bottom-up-aanpak.
Hoe kunnen we gebruikers en belanghebbenden in het loodsaneringstraject betrekken zodat er zo min mogelijk stagnatie optreedt?

In augustus 2015 heeft het college van B&W besloten om het beleid ten aanzien van loodverontreiniging aan te sluiten op het landelijk beleid. Dit kwam naar aanleiding van een RIVM-onderzoek uit 2014 (Lood in Bodem en Gezondheid, GGD, 2016). Hieruit bleek dat kinderen bij inname van loodverontreinigde grond meer lood in het lichaam opnemen dan tot voorheen werd gedacht. Lood heeft in het bijzonder op jonge kinderen (tot 6 jaar) een nadelig effect op het leervermogen en leidt tot een verlies van IQ-punten. Het verscherpen van de norm heeft geleid tot een grote toename in het aantal te saneren locaties.

Traditioneel kent de Gemeente Rotterdam een top-down-benadering, maar voor het project is er gevraagd naar een aanpak van deze pilotlocaties, waarbij een vernieuwende aanpak met doelgroepgerichte focus de voorkeur krijgt: een bottom-up-aanpak.
Hoe kunnen we gebruikers en belanghebbenden in het loodsaneringstraject betrekken zodat er zo min mogelijk stagnatie optreedt?

Aan ons werd niet gevraagd om een rapport te maken, maar om met een onorthodoxe methode te komen. Onze focus is tijdens de projectperiode met enige regelmaat verschoven, aangepast, verder ingekaderd, maar ook weer vergroot. Het was erg zoeken naar een gewenst eindresultaat. Het was daarbij erg fijn dat de projectgroep bestond uit verschillende persoonlijkheden, studieachtergronden en kwaliteiten. Er was veel ruimte voor elkaars leerdoelen en voor elkaars mening. We hebben veel plezier gehad en hebben elkaar stukken beter leren kennen.
Een methode die ons erg heeft geholpen tijdens het proces was de parkeerplaats. De projectopdracht was iets totaal nieuws voor het Ingenieursbureau, waarbij veel creativiteit werd gevraagd. Als bij iemand iets wilde inbrengen in het proces, maar niet direct op dat moment ter discussie stond, plaatsten we dit op een parkeerplaats. Deze werd met regelmaat erbij gehaald om te controleren of we het onderwerp tussendoor hadden besproken of mee moesten nemen. Er is geen enkele bijeenkomst geweest, waarbij we niet een whiteboard paraat hadden staan.

Resultaten

Participatie stond centraal in onze productontwikkeling. We hebben verschillende eindproducten aangeleverd: 1. een ‘participatietool' voor de projectleider om hem/haar te helpen te bepalen welke participatiemethode het best toepasbaar is voor een locatie waarbij mate van participatie (van informeren tot co-creëren) centraal staat samen met een handleiding, 2. een vereenvoudigde en complex stroomschema voor de locatie en soort aanpak, 3. een procesbeschrijving waarin onze bevindingen en aanbevelingen staat beschreven.

Vervolg

Het project heeft nu al vruchten afgeworpen en het is project verder doorontwikkeld. In januari 2018 gaat Manouk Los (bodemtrainee) verder met waar wij gebleven zijn. Zij gaat in haar project een vertaalslag maken naar een concreet voorbeeldlocatie. Daarnaast zijn er collega's die van het project hebben gehoord en er eveneens mee aan de slag willen. Niet alleen binnen het Ingenieursbureau, maar verder in de gemeentelijke organisatie.

Projectteam en opdrachtgever

* Nanda Sweres (projectleider, gemeente Rotterdam)
* Bas van den Hurk (Hoogheemraadschap van Delfland)
* Irene Eisink (Gemeente Westland)
* Marieke Wit (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Dit project werd uitgevoerd van juli - september 2017 onder leiding van Kees de Vette.


De Waterwijzer Landbou...overzichtBodemkwaliteit door de...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement