Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Project Loodverontreiniging in Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft een ambitie: ‘Hoe kan in Rotterdam de loodververontreining integraal worden aangepakt worden vanuit een bottum-up benardering'. Maar wat doe je dan als je niet precies weet hoe je moet beginnen? Dan vraag je een groep jonge, frisse en enthousiaste trainees hier naar te kijken! Nadat er door de traineegroep van Nanda een half jaar geleden een start was gemaakt met deze vraag, is samen met Maik van der Wolf (Provincie Zuid-Holland), Janin Rooijakkers (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Mandy van Kouwen (Waterschap Aa en Maas) er een vervolg aan gegeven!

Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft een ambitie: ‘Hoe kan in Rotterdam de loodververontreining integraal worden aangepakt worden vanuit een bottum-up benardering'. Maar wat doe je dan als je niet precies weet hoe je moet beginnen? Dan vraag je een groep jonge, frisse en enthousiaste trainees hier naar te kijken! Nadat er door de traineegroep van Nanda een half jaar geleden een start was gemaakt met deze vraag, is samen met Maik van der Wolf (Provincie Zuid-Holland), Janin Rooijakkers (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Mandy van Kouwen (Waterschap Aa en Maas) er een vervolg aan gegeven!

Om een start te maken is in dit project de focust gelegd op een concrete locatie in de stad waar verhoogde gehalten met lood voorkomen en kinderen tussen 0 tot 6 jaar risico lopen op IQ-punten verlies door deze verhoogde loodgehalten. Er is daarnaast gekeken of er binnen diezelfde wijken of er andere technische opgaves liggen, zoals bijvoorbeeld hittestress en klimaatadaptatie of sociale opgavers zoals meer behoefte aan ontmoetingsplekken en sociale activiteiten (stadslandbouw in de wijk).

Na een fietstocht door de wijken Nieuwe Westen en Middelland en gesprekken met verschillende partijen waaronder de gebieds- en wijkregisseur (fysieke buitenruimte), GGD, bodemadviseurs betrokken bij het loodproject, Watersensitive Rotterdam en de gebiedsnetwerker van Middelland zijn wij tot verschillende aanbevelingen gekomen. Hieronder de belangrijkste:

- Voer als eerst gesprekken met de belangrijke sleutelfiguren;
- Zorg dat er zowel bestuurlijk als vanuit het management draagkracht is voor deze ambitie en de bijhorende uitvoeringsstrategie;
- ‘What's in it for them?' Bedenk goed wat de meerwaarde is voor de burgers en de andere partijen.

Naast de aanbevelingen hebben we de gemeente Rotterdam ook een beetje op weg geholpen met het creëren van meer naamsbekendheid binnen de gemeente zelf door een inspiratiegids te ontwikkelen. Hierin staan onder andere voorbeelden in hoe bij (kleine) herontwikkelingen, zoals het creëren van meer stadslandbouw in de stad door de tegel eruit te halen, hoe de bodemafdeling van het ingenieursbureau bij kan dragen bij het verbeteren van de leefomgeving (gezonde bodem).

 

De basis van de inspiratiegids is gemaakt en nu werken Nanda Sweres en Manouk Los (bieden werkzaam bij Gemeente Rotterdam) verder aan de definitieve versie die binnenkort bij de gemeente verspreidt gaat worden. Daarnaast wordt er geprobeerd een pilot op te starten waarin integraal gewerkt gaat worden in combinatie met de bottum-up benadering die niet alleen als voorbeeld kan dienen voor het loodproject maar ook voor andere bodemprojecten binnen de gemeente Rotterdam.


Een story map voor de ...overzichtProject 3D leefomgevin...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement