Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Een story map voor de ondergrond van Waddinxveen

Omgevingsdienst Midden Holland

De trainees Annelotte van der Linden, Jordy van 't Hull, Anne Pieter Feenstra en Wesley Fransen hebben dit project uitgevoerd voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het doel van het project was om op een moderne manier het bodem verhaal te vertellen. Dit als voorbereiding en ter ondersteuning voor een omgevingsvisie.

De normale manier van kaart informatie verstrekken aan de gemeente was door een papieren handreiking te maken. Door wilde de ODMH en de gemeente vanaf en daarom is er gekozen voor een nieuwe digitale variant. Door een digitale tool te gebruiken is de data toegankelijker, beter te onderhouden en makkelijk aan te passen.

De trainees hebben dit project in 11 vrijdagen uitgevoerd. Om de story map te maken is gebruik gemaakt van de online story map tool die ArcGIS aanbiedt.

Resultaten

Het einddoel van de story map is om verschillende maatschappelijke opgave te presenteren. Voor dit project is er gekozen voor de uitwerking van één thema en een introductie van het gebied. Aan het eind van dit project is de maatschappelijke opgave ‘'bodemdaling'' uitgewerkt en afgerond. Het hoofdstuk bodemdaling is een cluster geworden van kaartdata, actuele ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden. De combinatie van deze gegevens op een plek geeft een overzicht van het thema voor de gemeente. Dit kan vervolgens worden geraadpleegd bij de formulering van een omgevingsvisie in het kader van de ondergrond. In de toekomst is het de bedoeling dat andere thema's zoals de ‘'energie transitie'' ook een plaats in de story map krijgen. Na een presentatie en overleg met de gemeente zijn de eerste geluiden over het gebruik van de tool erg positief.


Research-through-desig...overzichtProject Loodverontrein...


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement