Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Verder met de BRK

Project MWH

MWH Global

Om bij graafwerkzaamheden adequate veiligheidsmaatregelen te nemen in verband met de Arbowet en Wet bodembescherming, is vooraf informatie over de bodemkwaliteit nodig. De Bodemrisicokaart (BRK) maakt het mogelijk om vóóraf op locatie een risico-inschatting te maken. Op basis van openbaar beschikbare bodemkwaliteitsgegevens en bodemonderzoeksgegevens van MWH en haar opdrachtgevers, heeft MWH een landsdekkende, interactieve kaart ontwikkeld. Bij MWH is de verwachting dat de BRK met enkele haalbare toevoegingen of aanpassingen breder toegepast zou kunnen worden bij bestaande en nieuwe klanten.

Met de kaart ondersteunt MWH enkele (grote) netbeheerders van kabels en (drinkwater)leidingen en aannemers bij het vaststellen van de bodemkwaliteit ter plaatse van hun graafwerkzaamheden. Momenteel wordt de kaart uitgebreid met informatie over ‘Archeologie' en ‘Niet gesprongen explosieven' in samenwerking met andere adviesbureaus. Binnen het project onderzoeken we hoe de Bodemrisicokaart bruikbaar kan worden binnen overheidsinstanties. Het onderzoek is gericht op de huidige werkprocessen van de overheidsinstantie waarbij inzicht in de bodemkwaliteit en veiligheidsmaatregelen van belang is. Binnen het projectteam is zowel de overheid als het bedrijfsleven vertegenwoordigd waardoor het project een mooie kans is om de samenwerking tussen beide te verbeteren en in de toekomst efficiënter gebruik te maken van alle beschikbare data.

Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de verschillende werkprocessen en taken van de onderzochte overheden mogelijkheden zijn om de Bodemrisicokaart toe te passen. Als resultaat van het project is een rapport aangeleverd met daarin de kansen voor de Bodemrisicokaart verdeeld over de afdelingen en werkprocessen van de overheden. MWH gaat na afloop van het project een verkennend gesprek met de projectgroep organiseren om de meest kansrijke resultaten en vervolgstappen te bespreken. Naar aanleiding van de projectpitch is er bij een andere overheidspartij (Hoogheemraadschap) een afspraak gemaakt om de mogelijkheden van de Bodemrisicokaart ook voor hen te verkennen.

Projectteam en opdrachtgever

Tom Kuyper
Michiel Feijt
Manouk Los
Tessa de Ruijte

Opdrachtgever: MWH Global

Reactie van de opdrachtgever:
"In het rapport zijn punten naar voren gebracht die MWH direct kan gebruiken. De adviezen per doelgroep geven hier prima richting voor vervolg aan."

Dit project werd uitgevoerd van januari - april 2017


Bodemkwaliteit door de...overzichtVICOE


> Programma
Lees hier over het speciaal voor het bodem- en ondergrondwerkveld ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van het bodemwerkveld doen organisaties mee met het NBT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Mensen achter het NBT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers en partners.

> Programmabureau

> Privacyreglement