Trainee met frisse blik op de ondergrond en de omgeving

Houdt je van creatieve en innovatieve uitdagingen? Ben jij onderzoekend, leergierig maar ook relativerend en een teamspeler? Lees dan verder!

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. Zowel met andere overheden als marktpartijen en over onze grenzen heen. We vinden elkaar, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar iedereen meedoet en iedereen ertoe doet. Zó doen we dat in Zwolle.

Jouw trainee functie (omgeving Zwolle)
Als trainee bodem ondergrond ben je natuurlijk onderdeel van een team. Je basis ligt bij de gemeente Zwolle, maar deze trainee functie gaat verder. We kijken over onze organisatie grenzen heen en hebben hiervoor de samenwerking gezocht met de provincie Overijssel en het adviesbureau Bioclear Earth in Groningen.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s met betrekking tot klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.

Jouw Team
Jouw collega’s bij deze al deze organisaties beschikken over veel ervaring op het gebied van bodem en ondergrond. Zij zijn onder meer de founding fathers van de landelijk ingevoerde gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging en lopen ook nu weer voorop met nieuwe ideeën en initiatieven rond duurzaam gebruik van de ondergrond. Je wordt dus onderdeel van een innovatieve club waarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen. Hierbij kun je altijd terugvallen op de aanwezige expertise en ervaring. Met elkaar ideeën ontwikkelen en uitwerken, waarbij jij je richt op (boven)regionale samenwerking en het versterken van de relatie tussen techniek, bewustwording en beleid. Tussen overheden maar ook met het bedrijfsleven.

Concreet ga je onder andere aan de slag met het vormgeven van een verdere samenwerking tussen de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en omliggende (Overijsselse) gemeenten en andere partners op het gebied van ondergrond. Daarbij is het gedachtegoed van de Omgevingswet een inspiratiebron, gericht op een brede samenwerking met alle betrokken partijen en een meer integrale afweging. Kortom, jij geeft vorm aan de transitie van een traditioneel werkveld naar een modern en open werkveld, dat betekenisvol is en aansluit bij de maatschappelijke opgaven en behoeften. Belangrijke competenties voor deze trainee functie zijn initiatiefrijk, zelfstandigheid, proactief en samenwerken. Ook is een gezonde dosis kennis over bodem en ondergrond wel gewenst.

Je bent in staat om:

  • het belang van bodem en ondergrond voor de samenleving te herkennen en voorstellen te doen om dit belang te benutten zonder de bescherming ervan uit het oog te verliezen;
  • bruggen te leggen tussen beleid, bewustwording en techniek;
  • breder te kijken dan de eigen organisatie;
  • verbindingen te realiseren tussen mensen en organisaties;
  • het gedachtegoed van de Omgevingswet te vertalen in concrete samenwerkingsinitiatieven;
  • behaalde successen intern en extern te promoten en derden hiermee te enthousiasmeren voor bodem en ondergrond;
  • in teamverband te werken.

Zelfontplooiing en zelf initiatieven nemen, stellen wij erg op prijs. Vallen en opstaan horen hierbij en daar leren we met elkaar van. Niet alles hoeft in één keer. De functie biedt voldoende ruimte om de komende 2 jaar kennis en ervaring op te doen en jezelf steeds verder door te ontwikkelen. Mede door jou enthousiasme en initiatieven behouden we als Zwolle de koppositie op het gebied van bodem en ondergrond en blijven we een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Wie ben jij?
Je hebt een studie op het gebied van bijvoorbeeld milieukunde of aardwetenschappen met een passie voor zowel inhoudelijke als bestuurlijke vraagstukken.

Eisen
Je bent praktisch ingesteld en in staat makkelijk te schakelen. Presenteren en hiermee jezelf en de organisatie in de schijnwerper te zetten, is jouw tweede natuur. Je bent in staat om vlot leesbaar te schrijven en/of mondeling toe te lichten en zo de aandacht van je publiek vast te houden. Je staat stevig in je schoenen en hebt gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

De praktische zaken
Als afgestudeerde hbo’er of wo’er met kennis én affiniteit met bodem ben je van harte welkom. Een opleiding als bijvoorbeeld Civiele Techniek, Hydrologie, Land- en Watermanagement is sowieso een goede basis. Maar ook andere studieachtergronden zoals rechten, werktuigbouw, bestuurskunde of bedrijfskunde sluiten heel goed aan. Je mag maximaal twee jaar werkervaring hebben. Het traineeship start in april of oktober en duurt twee jaar.

Meer informatie over het Nationaal Bodemtraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via 070-3 319 949, info@nationaalbodemtraineeship.nl.

Meer nieuws

Trainee Water, Bodem & Klimaat

Provinciale werkzaamheden (Provincie Gelderland) & Gelders Ondergrond Overleg (GOO) De provincie biedt een breed pakket werkzaamheden aan. Afhankelijk van jouw interesse en kennis wordt een boeiend takenpakket geboden en zijn…
Lees meer
Menu