Projecten

Tientallen traineegroepen binnen het traineeship beten zich de afgelopen jaren vast in uiteenlopende onderwerpen bij opdrachtgevers uit de watersector. Projecten die een gedegen analytisch onderzoek zijn, of die soms juist een gewaagd activistisch randje hebben. Het eindresultaat kan een grondig rapport zijn, maar ook een ingenieuze proefopstelling of een creatief bordspel. In deze serie lichten we een aantal bijzondere projecten uit die veel impact hebben gehad.

Hoe betrek je bewoners bij grondsanering?

Vanwege een nieuwe norm voor loodverontreiniging kwamen er in 2014 ineens meer locaties in aanmerking voor bodemsanering. De Gemeente Rotterdam koos niet voor een klassieke top-downaanpak, maar vroeg NBT-trainee Nanda Sweres om te onderzoeken hoe je burgers betrekt bij het saneren van grond.

Ons plan integreert bodem in omgevingsplannen

In groep 7 las Lisanne Broersen-Nijmeijer voor het eerst over de bodem als basis van het landschap. Zonder te weten dat ze daarvan later haar werk zou maken… Als NBT-trainee werkte ze bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek aan de bodemparagraaf in het omgevingsplan.

Meerwaarde creëren voor agrariërs en het waterschap

Toen Marly Zweerts vertelde dat ze op zoek was naar een onderwerp voor haar project, spitste collega Maarten van Schijndel zijn oren bij het Waterschap de Dommel. Mogelijk zou het toevoegen van actieve kool en micro-organismen aan mest en/of voer gunstige effecten hebben op de agragrische bodem en het grond- en oppervlaktewater. Misschien kon Marly haar tanden daar wel inzetten?