“Het levert organisaties vaak heel veel op” – Jos van Wersch

Jos van Wersch studeerde Internationale Betrekkingen, maar kwam terecht bij Bodem: de vraagbaak voor bodemvraagstukken van Rijkswaterstaat. Daar groeide Jos uit tot een gepassioneerde opleider van bodemspecialisten. Ook is hij een van de grondleggers van het NBT.

Steeds minder jongeren kiezen voor bodem- of milieukunde, signaleert Jos. Daar staat tegenover dat integrale studies waarin disciplines gecombineerd worden, flink aan populariteit winnen. Het fundament voor veel van die studies is vaak hetzelfde: de bodem.

“Iedereen wil iets van de bodem of heeft ermee te maken. Grondwater, bouwen, de energietransitie, aardwarmte, droogte door klimaatverandering… Daarbij kun je gewoon niet zonder kennis van de bodem. Het vormt het landschap! Een traineeship dat zich speciaal richt op de bodem is dus heel belangrijk.”

“We kunnen niet zonder kennis van de bodem”

Steeds beter op de kaart

Jos is dan ook blij dat het thema bodem steeds beter op de kaart staat in de wereld van de ruimtelijke ordening. Dat levert veel waardevolle kennis en inzichten op, bijvoorbeeld als het gaat over onderwerpen als waterkwaliteit en luchtverontreiniging.

“Mensen hebben geen idee hoeveel kabels en leidingen er in de grond zitten. Ik heb eens een lezing gegeven met de titel: Water, Netflix of Tesla? Dat wordt op termijn echt een keuze in een straat met gasleidingen, elektra, glasvezel en gescheiden riolering. En dan heb je ook nog bomen!”

Flexibel

Jos ziet dat trainees van het NBT inspelen op dit soort dilemma’s voor de toekomst. Overal waar ze werken, spelen ze in op de vraag en aanbod van de markt. Sommige trainees zijn in dienst van een organisatie, anderen worden door het NBT gedetacheerd bij een bedrijf in de bodemsector.

“Flexibele mogelijkheden zijn er ook. Niet elke organisatie heeft projecten – of de middelen – voor de volle twee jaar van het traineeship. Maar ook dán kun je dus partner worden. Dat levert een organisatie vaak heel veel op. En ondertussen ontwikkelen de trainees een brede blik op het werkveld.”

“Het traineeship is de beste brug naar een baan”

Ontzorgen

Volgens Jos ontzorgt het NBT zowel organisaties als trainees. Daarbij ziet hij veel ruimte voor persoonlijk leiderschap. Maar misschien wel belangrijker: het traineeship weet ‘bodemwerelden’ met elkaar te verbinden. Het brengt adviesbureaus, kennisinstellingen en overheden met elkaar in contact.

“Die verbindingen vormen de toekomst voor de sector. Het NBT speelt hier perfect op in. Voor trainees is het traineeship de beste brug naar een baan. Toen ik zelf aan het werk ging, merkte ik hoe lastig die overgang kan zijn. Ik had graag de kans gehad om deel te nemen aan zo’n traineeship.”

Agenda

Niets gevonden.

 

 

 

keyboard_arrow_up