Projecten

Tientallen traineegroepen binnen het traineeship beten zich de afgelopen jaren vast in uiteenlopende onderwerpen bij opdrachtgevers uit de watersector. Projecten die een gedegen analytisch onderzoek zijn, of die soms juist een gewaagd activistisch randje hebben. Het eindresultaat kan een grondig rapport zijn, maar ook een ingenieuze proefopstelling of een creatief bordspel. In deze serie lichten we een aantal bijzondere projecten uit die veel impact hebben gehad.

Spelletjes spelen voor de toekomst van de Marker Wadden

Wat doe je als een zeldzame martersoort zijn weg vindt naar de Marker Wadden en wat nou als het diertje zich tegoed doet aan eieren van broedvogels? Zomaar een van de scenario’s waar de spelers van het ArchiSpel, ontwikkelt in 2018 door een traineegroep, samen een besluit over moeten nemen. Want is het dier een aanwinst of juist een bedreiging en wie draait op voor de kosten als je de marter wil gaan bestrijden?

Robots inzetten om vergrijzing op te vangen in het waterschap

Goede vakmensen zijn schaars. Hoe zorg je er als waterschap voor dat je toch al je (onderhouds)taken in de toekomst kan blijven uitvoeren en welke rol kunnen robots daarin spelen? Met die vraag ging oud-trainee Peter Hopman binnen Waterschap Drentse Overijsselse Delta (WDOdelta) met zijn projectgroep aan de slag.

Pionieren met ijzerzand in het lab

‘Risicovol’, zo beschrijft oud-trainee Chris van Naarden het project achteraf. “Toch wou ik graag iets heel concreets doen, en geen interviews afnemen over een abstracte beleidsvraag.” Het viel te bezien of het idee om drainagewater te filteren met ijzerzand echt kans van slagen had. Toch draait inmiddels een proefinstallatie die volgens verwachting lijkt te werken.

Graffiti spuiten voor klimaatadaptatie

Bewapend met een spuitbus op pad in de winkelstraten van Tilburg. Vast niet het eerste waar je aan moet denken bij een traineeproject. Toch is dit precies hoe Tom Overgaauw met zijn projectgroep een groot deel van de vrijdagen spendeerde. Onder de naam #Tegellovers ‘bekladden’ de trainees de bestrating om met ludieke teksten aandacht te vragen voor klimaatadaptatie.

keyboard_arrow_up