3D-volutie: Trainees innoveren voor provincie Zuid-Holland

Hoe kom je samen tot een innovatief product? Dat liet de projectgroep van Michiel Feijt zien in een project voor de provincie Zuid-Holland. Michiel: “Voor het oplossen van vraagstukken rondom klimaat, energie en woningbouw heeft de provincie kennis nodig over de bodem. Wij hebben uitgezocht wat de behoeften zijn aan 3D-visualisaties binnen de provincie en wat er door andere sectoren al voor 3D-visualisaties zijn ontwikkeld. Zo kwamen wij tot een eindproduct dat verschillende typen gebruikers helpt bij communicatie en besluitvorming rondom bodemgerelateerde vraagstukken.”
Op de projectpresentatiedag van 11 oktober won het project van Michiels groep zowel de juryprijs voor ‘Meest Innovatie Project’ als de publieksprijs.

Michiel is sinds begin 2016 bodemtrainee bij de provincie Zuid-Holland. “Ik werk als beleidsadviseur op het gebied van bodem en ruimtelijke ordening”, vertelt hij. “Samen met Janneke Moors, Thijs IJpelaar en Freek van der Weele zat ik in de projectgroep. Om uit te zoeken wat de behoeften zijn aan 3D-visualisaties hebben we met mensen met verschillende achtergronden gesproken. Verder hebben we gezocht naar voorbeelden van visualisaties en gesproken met de ontwikkelaars daarvan. Zo kwamen wij tot een eindproduct waarover je alles lees op onze website: www.3dleefomgeving.nl.”

3D voor de specialist

Michiel: “Wat al snel duidelijk werd, was dat er binnen de provincie uiteenlopende wensen waren. Daarom hebben wij onderscheid gemaakt tussen drie soorten gebruikers. De specialist, bijvoorbeeld een bodemspecialist, heeft behoefte aan gedetailleerde informatie en zoomt graag in op de details. Helaas is de gewenste nauwkeurigheid vaak nog niet te realiseren door gebrek aan 3D-data.”

3D voor de beleidsvormer

“Beleidsvormers hebben de schone taak om met verschillende specialisten tot nieuwe en realistische ideeën te komen”, vertelt Michiel verder. “Zij hebben daarom behoefte aan een visualisatie waar meerder disciplines samenkomen. Hierdoor kunnen volgens de ondervraagden ‘meekoppelkansen’ al in een vroeg stadium worden gesignaleerd.”

3D voor de beslisser

Michiel: “Beslissers maken een afweging tussen verschillende opties. Visualisaties moeten daarom makkelijk te begrijpen zijn en er aantrekkelijk uitzien. Zo helpen 3D-beelden ook om beslissingen uit te leggen aan bestuurders en burgers.”

Opdrachtgever onder de indruk

Na afloop van Michiels pitch sprak Leo Hamerlinck, senior beleidsmedewerker en procesbegeleider van de provincie Zuid-Holland, zijn waardering uit voor het goede teamwork: “Ik ben betrokken bij verschillende landelijke trajecten en dan heeft men het altijd over ‘de ruimtelijk ordenaar’ die moet worden bereikt. Ik zeg dan altijd: dé RO-er bestaat niet en dat is precies wat jullie in korte tijd voor jezelf helder hebben gekregen en hebben vertaald in het eindproduct. Heel knap! Jullie eindproduct kan zeker rekenen op aandacht op bestuurlijk niveau, dus we gaan hier mee verder.”

Innoveren doe je zo!

Hoewel het bedenken van een innovatief product voor de groep van Michiel geen doel op zich was, hebben ze toch vijf goede tips voor projectteams die nadenken over vernieuwende producten:

1.Investeer tijd zodat je team voldoende kennis krijgt over het onderwerp.
2.Geef teamleden de vrijheid om zelf met ideeën te komen.
3.Houd niet blind vast aan een planning die van tevoren is uitgedacht.
4.Maak met je team heldere afspraken door actiepunten en dagplanningen op tijd vast te stellen.
5.Geef elkaar feedback en laat mensen van buitenaf je tussenproducten beoordelen.

Project ‘De leefomgeving in 3D’

Opdrachtgever: Jeroen van Vught, Provincie Zuid-Holland
Procesbegeleider: Leo Hamerlinck, Provincie Zuid-Holland
Projectleider: Michiel Feijt, Provincie Zuid-Holland
Teamleden: Janneke Moors, Drinkwaterbedrijf Oasen
Thijs IJpelaar, Waterschap Aa en Maas
Freek van der Weele, Unie van Waterschappen

Eindproduct: www.3dleefomgeving.nl

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up