Bodemtraineeship begeleidt team bij Sustainable Business Challenge

Almere is een Growing Green City. Om antwoorden te vinden op vragen rondom gezonde voeding en bodemgezondheid, diende de gemeente Almere een case in voor de Sustainable Business Challenge van afgelopen najaar. Vanuit het Nationaal Bodemtraineeship, waren we als partner betrokken bij deze challenge. Met een multidisciplinair team werkten wij toe naar het antwoord op de vraag: hoe kan de compost van Almere worden gebruikt voor het concept Growing Green Cities? Onze begeleidersrol van dit team sluit naadloos aan bij onze eigen ambitie: nieuwe generatie betrekken bij vragen van de toekomst én meer aandacht vragen voor de bodemsector als werkveld. De bodemsector als werkveld is lang onderbelicht gebleven. Door grote vraagstukken rondom de energietransitie, de klimaatverandering en de circulaire economie wordt steeds duidelijker dat de bodem en ondergrond meer (urgente) aandacht verdient.

De bodem meenemen in circulair denken

Als Growing Green City wil gemeente Almere weten hoe de compost van Almere ingezet kan worden. Een terechte vraag. Op dit moment wordt in de hele EU meer dan de helft van het organisch afval niet hergebruikt, maar gestort of verbrand. Hierdoor komt er niet alleen onnodig CO2 vrij, er gaan ook veel waardevolle stoffen verloren. Organisch afval bevat bijvoorbeeld veel nutriënten en organische stoffen die geschikt zijn voor nuttig hergebruik. Bijvoorbeeld om de organische toestand van de bodem te verbeteren.

Samen verder denken

Het multidisciplinaire team dat zich op de vraag van gemeente Almere stortte, stond er niet alleen voor. Wageningen Environmental Research (WUR) trad op als kennispartner en vanuit het Nationaal Bodemtraineeship begeleidden wij de groep. Dit deden we door onze deelname aan de verschillende activiteiten, aanmoediging van de teams maar bovenal de vele mogelijkheden en uitdagingen in het bodemwerkveld aan de studenten laten zien.

Slimme ideeën

De young professionals gingen enthousiast aan de slag. Het vraagstuk sprak hen aan, want de bodem kent uitdagingen die iedereen (letterlijk) raakt. Zoals voedsel- en energieproductie uit een (gezonde/duurzame) bodem en bodemdaling- en verontreiniging. Jonge mensen met een goede visie op (klimaat)verandering snappen deze uitdagingen en willen ermee aan de slag. De oplossing die zij presenteerden aan de jury hield in dat Growing Green Cities potentie heeft om met beschikbare compost de circulariteit van steden te vergroten, zoals de organische toestand van de bodem te verbeteren. Ondanks het goede denkwerk, kwam ons team niet als winnaar uit de bus. De groep die zich had ingezet voor het hoogheemraadschap van Delfland werd uitgeroepen tot winnaar. Toch wordt er bij gemeente Almere niet getreurd. Integendeel. De aangeboden oplossing werd goed ontvangen en wordt zeker gebruikt.

Over de Sustainable Business Challenge

De Sustainable Business Challenge wordt jaarlijks georganiseerd door projectbureau Sustainable Motion. Tijdens de challenge worden honderd studenten, starters en young professionals ingedeeld in multidisciplinaire teams. Zo werken ze, binnen een tijdsbestek van twee maanden, aan een actueel duurzaamheidsvraagstuk van vijf grote bedrijven en organisaties. De teams worden uitgedaagd om praktische en concrete en direct toepasbare oplossingen te bedenken.

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up