Een bodemtrainee voor Omgevingsdienst Midden-Holland

Dat bodemvraagstukken steeds belangrijker worden, merken ze ook bij Omgevingsgdienst Midden-Holland, een orgaan dat wettelijke taken uitvoert voor zes aangesloten gemeentes en de provincie Zuid-Holland. Jeanet Mellema, coördinator binnen het team Bodem en Archeologie: “Ik ben via het Nationaal Bodemtraineeship op zoek gegaan naar een nieuwe collega voor ons team. Jonge mensen brengen nieuwe ideeën mee en ze zien dingen anders. Bovendien vinden we het als organisatie belangrijk om bij te dragen aan waardevolle eerste werkervaringen van de toekomstige generatie. Sinds april hebben wij Wesley Fransen als trainee.”

Jeanet: “De overheden waarvoor wij milieu-, bouw- en woningbouwtaken uitvoeren zijn Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. We hebben vier afdelingen: Expertise, Bedrijven, Bouw- en woningtoezicht en Bedrijfsvoering. Bodem en Archeologie valt binnen de afdeling Expertise en eigenlijk loopt alles wat met bodem te maken heeft via ons. Het beoordelen van een bodemonderzoek bij het afgeven van omgevingsvergunning, een beschikking afgeven voor een sanering, het uitvoeren van toezicht op de sanering, het goed regelen van de grondstromen, enzovoort. Maar ook het beleid houden we goed in de gaten. Op dit moment zijn onder andere klimaatadaptatie en bodemdaling onderwerpen die hoog op de agenda staan. “

Gezocht: frisse blik

“Dat we breed inzetbare collega’s zoeken, heeft onder meer te maken met de komst van de nieuwe Omgevingswet”, legt Jeanet uit. “Daarbij past het niet meer dat wij enkel naar regelgeving kijken. In plaats van ‘nee’ te verkopen bij sommige vergunningaanvragen, is het zaak dat overheden gaan kijken onder welke omstandigheden de vergunning wellicht wél kan worden verleend. Dit vraagt een verandering van mentaliteit, van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Ook binnen onze organisatie is deze omslag ingezet. Ik verwacht dat jonge professionals zoals Wesley dit proces kunnen versnellen.”

Leren in de praktijk

Wesley houdt zich momenteel vooral bezig met het geven van bodemadviezen. Veel is nieuw voor hem, want Wesley heeft een wateropleiding als achtergrond. “Dat is geen probleem”, vindt Jeant. “Het meeste leer je toch in de praktijk en Wesley pakt het werk snel op. Van de traineedagen die hij op vrijdag heeft, leert hij ook veel. Laatst was er een middag waar de begeleiders van de trainees aan mee mochten doen. Onderdeel van het programma was een korte persoonlijkheidstest die zo praktisch en verhelderend was, dat ik overweeg die ook voor ons team in te zetten. Het is ontzettend waardevol om jezelf en je collega’s te begrijpen.”

Storymapping

“Naast de frisse blik die Wesley als meebrengt, ervaren we voor onze organisatie nog een andere toegevoegde waarde van het traineeship”, zegt Jeanet. “Namelijk de opbrengst van een project dat Wesley samen met drie medetrainees doet. In ons geval is dat een project voor de gemeente Waddinxveen. De trainees leggen op basis van onderzoek via digitale kaarten vast hoe het gesteld is met de ondergrond van Waddinxveen. Dit doen ze met behulp van storymapping. Als de gemeente straks bijvoorbeeld ergens wil bouwen, kan de storymap, met beelden en tekst, de gemeente ondersteunen bij het maken van een locatiekeuze.”

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up