Een kijkje bij het MWH Global project

Trainees Manouk (gemeente Rotterdam), Tessa (LTO Noord), Michiel (provincie Zuid-Holland) en Tom (MWH Global) hoopten via het project bij MWH Global de organisatie beter te leren kennen en daarmee vanuit een ander oogpunt het projectonderwerp te onderzoeken.
Michiel: ‘Ik ben vooral geïnteresseerd in de manier waarop MWH Global omgaat met het vertalen van data naar informatie. In mijn dagelijkse werk ben ik daar ook mee bezig, en wil graag leren hoe MWH de Bodemrisicokaart toepast.'

De Bodemrisicokaart (BRK) maakt het mogelijk om vóóraf op locatie een risico-inschatting te maken. De BRK is een instrument dat door MWH Global in samenwerking met een aantal grote Nederlandse kabel- en leidingbedrijven is ontwikkeld, om snel en eenduidig bodeminformatie weer te geven. De veiligheidsklasse- en maatregelen (zoals beschermende kleding) zijn hierbij een belangrijk aspect.

Nu is de vraag vanuit MWH Global of er niet andere potentiële gebruikers zijn van de BRK en welke aanpassingen er gedaan moeten worden om de BRK voor deze potentiële gebruikers werkbaar te maken. Volgens Tom Kuyper (projectleider en trainee bij MWH Global) is de Bodemrisicokaart vooral belangrijk voor MWH: ‘Binnen MWH Global zitten veel mensen met verschillende achtergronden zitten op dit onderwerp.' Op de vraag in hoeverre het project relevant is, en de Bodemrisicokaart dus toepasbaar is op andere instanties, geven de trainees aan dat zij door dit project vooral de aanpak van andere organisaties zien op het gebied van bodemdata, en dat de toepasbaarheid van de BRK nog moet blijken.

De uitvoering van het project is tweeledig: enerzijds geven de trainees aan inhoudelijk meer te leren en actief aan de slag te gaan met vaardigheden zoals interviewen. Daarnaast zijn ook ‘de leerdoelen van iedereen ter sprake gekomen', die worden gebruikt in het eindverslag. Dus: Welke vaardigheden hoop ik te ontwikkelen en waar liggen mijn kwaliteiten die ik kan inzetten voor het project? ‘Het is daarbij belangrijk om van tevoren na te denken over persoonlijke doelen, dit verdwijnt soms op de achtergrond doordat de focus vooral ligt op de praktische uitvoering van het project.'

Het werken in groepsverband is een mooie afwisseling naast het werk wat de trainees, individueel, op hun eigen werkplek verrichten: ‘Het is leuk om op vrijdag in een andere setting samen te werken met mensen om je heen.'

De trainees zijn tevreden over hun samenwerking: De aanpak van het project en de verdeling van de taken – zoals de interviews – gaan soepel en ook qua persoonlijkheid zitten ze op één lijn. In de termen van Personalcolor omschrijft de groep de samenwerking als: ‘Een spetterende, groene samenwerking.'

Ook de begeleiding en het contact met de opdrachtgever gaat goed, de trainees koppelen iedere projectdag terug wat ze hebben gedaan: ‘De begeleiders zijn heel betrokken, en inhoudelijk laten ze ons vrij. Ze begeleiden waar nodig en proberen de structuur in het project te houden, maar houden verder afstand. Dat is prettig want te veel evalueren gaat ten koste van de inhoud van het project.'

Nu de groep toewerkt naar het eindrapport en de projectpresentatie op 7 april in zicht is, concluderen de trainees dat de projecten (ook in het algemeen) van toegevoegde waarde zijn voor het traineeprogramma. ‘Het project is zeker waardevol. Vooral omdat je nieuwe mensen en organisaties leert kennen, en telkens een kijkje in een andere keuken neemt. Hiermee bouw je een waardevol netwerk op.'

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up