Even voorstellen: Trainee Martijn

Van studiegenoten hoorde ik over het Nationaal Watertraineeship en na het ontvangen van een hele leerzame en uitdagende vacature binnen het bodemwerkveld ben ik het Nationaal Bodemtraineeship ingedoken. Door mijn opleidingen bezit ik een multidisciplinaire blik op het werkveld die ik nu goed kan inzetten bij mijn huidige werk. Mijn functie is gedeeltelijk bij de Unie van Waterschappen en het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant.

Bodem en water zijn twee onderwerpen die veel met elkaar te maken hebben en praktisch op veel gebieden tot hetzelfde systeem behoren. Vervuild grondwater kan bijvoorbeeld de kwaliteit van oppervlaktewater in gevaar brengen. De interactie van verschillende disciplines spreekt mij altijd al aan, zeker op het spanningsveld tussen menselijk handelen en omgeving. Als bacheloropleiding heb ik Aarde & Economie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Hier heb ik veel geleerd over de interactie tussen ruimtelijke (fysische processen) en menselijke activiteiten. Bodemdaling is hier een mooi voorbeeld van, omdat hierbij allerlei economische, fysische en maatschappelijke processen een rol spelen. Tijdens mijn master Water Science & Management aan de Universiteit Utrecht heb ik vervolgens veel geleerd over de rol van water binnen de omgeving. Zowel grondwater als oppervlaktewater spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke vraagstukken.

Van studiegenoten hoorde ik over het Nationaal Watertraineeship en na het ontvangen van een hele leerzame en uitdagende vacature binnen het bodemwerkveld ben ik het Nationaal Bodemtraineeship ingedoken. Door mijn opleidingen bezit ik een multidisciplinaire blik op het werkveld die ik nu goed kan inzetten bij mijn huidige werk. Mijn functie is gedeeltelijk bij de Unie van Waterschappen en het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, waardoor ik afwisselend in Den Haag, Utrecht en Rijswijk werk. Ik hou mij bezig dossiers die te maken hebben met grondwater, (water)bodems en ondergrond. Ik zet me onder andere in voor een verbeterde aansluiting van de waterschappen met de nieuwe omgevingswet, kennisontwikkeling en kennisdoorwerking. Ik word veel betrokken bij overleggen van verschillende themagroepen waar vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen en bedrijfsleven in zitten. Hierdoor leer ik het werkveld goed kennen en ervaar ik wat er op dit moment speelt in de wereld van water en bodem.

Het traineeship beschouw ik als een zeer waardevolle toevoeging voor mijn beginnende carrière. De trainingen zijn erg leuk om te doen, maar bovendien leer je ook ontzettend bruikbare skills en je leert jezelf beter kennen. En hoe beter je jezelf kent des te beter weet je hoe je jezelf het beste in kan zetten. Ik ben pas een maand bezig, maar nu al heb ik communicatietechnieken die ik heb geleerd bij de trainingen effectief kunnen toepassen om een opdracht concreet te kunnen krijgen.

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up