Gelders Bodemcafé

Door trainee Joris Rooiman:
Het bodemwerkveld verandert en wij veranderen mee. Om bodemvraagstukken waar organisaties mee zitten in een breder of ander perspectief te zien, werd op 19 april het Gelders Bodemcafé georganiseerd. Tijdens deze middag werden verschillende pitches met vragen gehouden en konden de aanwezigen daarna mee denken over de vragen.

Na eerdere bodemcafés in onder andere Almelo was het nu aan het Gelders Ondergrond Overleg om een bodemcafé in samenwerking met Soil4U en Initiatief Bewust Bodemgebruik te organiseren, het Gelders Bodemcafé. Doel van deze middag was om organisaties een korte pitch te laten presenteren met een vraagstuk waar de aanwezigen over mee konden denken. Dit werd uitgevoerd in twee rondes waarbij per ronde 5 pitches gehouden werden. Aanwezigen konden na een ronde kiezen bij welke pitch zij mee wilden denken.

Het bodemcafé startte met gastspreker Kien van Hövell tot westerflier die vertelde over haar werk en grote ontdekking: in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem staat de bodem centraal. Kien is landgoedbeheerder van landgoed Grootstal, een landgoed van 20 hectare groot gelegen tegen Heumen en Nijmegen.
Na gastspreker Kien ging de eerste ronde pitches van start. Doordat er aan de middag geen thema verbonden was, waren de pitches uiteenlopend.

Als start en opwarmer begon Kien van Hövell tot Westerflier over haar werk en haar grote ontdekking: in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem staat de bodem centraal. Kie is landgoedbeheerder van landgoed Grootstal, een landgoed van 20 hectare groot tegen Heumen en Nijmegen aan. Dit landgoed werd begin jaren 80 gebruikt voor het houden van schapen, gesteund door overheidssubsidie. Na het wegvallen van de overheidssubsidie is men gestopt met de schapen en is men na een proces van jaren omgeschakeld naar een ander gebruik van het landgoed. Namelijk voor recreatie, educatie en biologische landbouw. Zo had heemraad Dirk-Siert Schoonman van het Waterschap Vallei & Veluwe een pitch over de relatie tussen bodem en water, bracht Sjaak Broekman van de gemeente Nijmegen met Tegel erop, Tegel eraf een discussie op gang over minder tegelgebruik in Nijmegen en dit in relatie tot de loodproblematiek. Daarnaast kwamen in de eerste ronde ook Fransjan de Waard van Eetbaar Landschap met zijn film over bodemboeren aan het woord. De film Koolstofboeren wordt zijn opvolger en hij kwam daarom ook met de vraag hoe hij de tweede film beter kan maken. Ook Juul Osinga van TTE had een vraag. Hij vroeg zich namelijk af hoe met boeiende integrale vraagstukken mensen gebonden kunnen worden aan de opgaven die de omgevingswet met zich meebrengt.

De tweede ronde startte met Suzan Klein Gebbink van WING met de vraag hoe gaan we beter om met de bodem in de landbouw, ingaand op de presentatie aan het begin van Kien. Waarbij vooral naar voren kwam dat de schuld niet gegeven moet worden aan de boeren en dat in deze kwestie vooral samengewerkt moet gaan worden. Daarna kwam van van N-xt met zijn vraag over hoe op welke wijze de bodem ingezet kan worden voor duurzame landbouw. Hoe zorgen we ervoor dat we de groei van mensen aan kunnen met onze voedselvoorraden.

Estella Fransen van Ulebelt leidde de discussie over hoe we het groene goud uit onze tuin en keuken lokaal kunnen benutten, zonder het risico op afvalcircus. Een goede oplossing die hiervoor gevonden werd is wijkcompostering en wormenhotels. Het een is goede kans om burgers meer te betrekken en te informeren over de natuurlijk kringloop en hoe de bodem haar werk doet.

Tot slot de pitch van Daan Henkens vanuit JongSTRONG over hoe jongeren tegen de bodem als maatschappelijk vraagstuk aankijken.

Al met al een diverse middag waarbij vele verschillende onderwerpen aan bod zijn gekomen die allemaal raakvlakken hebben de bodem. Dit leverde goede discussies op en menig spreker is dan ook naar huis gegaan met nieuwe inzichten en oplossingen voor de vraagstukken!

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up