Gemeente Rotterdam: Met het NBT sturen op de medewerker van morgen

Gemeente Rotterdam heeft steeds meer te maken met abstracte vraagstukken. ‘Hoe blijven we bijvoorbeeld het hemelwater in de stad afvoeren nu het steeds meer en steeds vaker regent? ‘We ontkomen er niet aan om ook naar de bodem te kijken', zeggen Kees de Vette en John de Ruiter van Gemeente Rotterdam. ‘En bodemspecialisten hebben we wel in huis, maar alleen specialistische bodemkennis is niet genoeg. Hier komt het Bodemtraineeship in beeld. Bodemtrainees zijn breed opgeleid, denken integraal en ze zijn goed in netwerken. De kwaliteiten die zij hebben, kunnen ze bij ons verder ontwikkelen aan de hand van echte vraagstukken. Daar leren zij veel van, maar wij óók. Dat is een van de mooie dingen van het traineeship; we kunnen samen sturen op onze medewerker van morgen.'

Het werkveld verbreden

‘Het is zo'n anderhalf jaar geleden dat gemeente Rotterdam in aanraking kwam met het Nationaal Bodemtraineeship', weet adviseur ondergrond John de Ruiter nog. ‘Het Nationaal Watertraineeship was toen aan het inventariseren of organisaties ook behoefte hadden aan trainees die specifiek affiniteit hebben met bodem en ondergrond. Wat ons betreft was dat zeker het geval. Onze bodemspecialisten zijn technisch inhoudelijk zeer bekwaam, maar we willen het werkveld verbreden door mensen met verschillende achtergronden in te zetten.'

Niet-traditionele oplossingen

Breder kijken is belangrijk, vindt ook adviseur Kees de Vette. ‘We hebben hier te maken met diverse water- en bodemgerelateerde vraagstukken. Traditionele oplossingen zoals het weggraven van verontreinigingen alleen volstaan niet altijd meer. Of er zijn te grote investeringen voor nodig. Wij hebben dus behoefte aan niet-traditionele oplossingen die lokaal toepasbaar zijn en die dichter bij de natuur staan. Die oplossingen willen we deels vinden in slimmer omgaan met de ondergrond. Trainees kunnen hier veel in betekenen, omdat zij makkelijker ‘out of the box' denken dan wij, in onze toch nog traditionele organisatie, gewend zijn.'

Manouks profiel past bij ons

Sinds het najaar van 2016 heeft gemeente Rotterdam haar eerste bodemtrainee. John: ‘In de aanloopfase hebben we heel wat profielen gezien van het Bodemtraineeship en we hebben vijf mensen gesproken, maar het profiel van Manouk Los sprak ons het meeste aan. Onder andere vanwege haar ervaring met onderzoek en haar wens om breed bezig te zijn. Dat past precies op wat we hier doen. Kees: ‘Als begeleider spreek ik Manouk sowieso wekelijks voor een project waar we allebei aan werken. Eens per maand sparren we over meer algemene dingen waar zij tegenaan loopt.'

Manouk 2.0

Dat Manouk veel heeft aan het persoonlijk leiderschapsprogramma van het traineeship, is merkbaar op de werkvloer. Kees: ‘We hebben Manouk toevallig onlangs geëvalueerd op een aantal punten. Op sommige punten is ze duidelijk gestegen in de leerdoelen die ze zichzelf ruim een half jaar geleden heeft gesteld. Het is goed om te zien hoe ze steeds steviger in haar schoenen komt te staan. Laatst zat ze een overleg voor van een projectteam waar ze zelf in werkt. Dat ging haar heel natuurlijk af. Sowieso beweegt ze zich makkelijk door de organisatie. Wij kunnen nog iets leren van de manier waarop zij informatie verzamelt. Ze gaat echt de vloer op om mensen uit verschillende delen van de organisatie om informatie te vragen. Dat deden wij vroeger ook, maar dat is veranderd toen we steeds meer uit digitale systemen konden halen. De actieve aanpak van Manouk is dus verfrissend. Ons doel is uiteindelijk om verschillende onderwerpen en verschillende mensen met elkaar verbinden. Manouks aanpak is daarbij heel effectief. En dat valt op. Omdat ze zo goed is in wat ze doet, zijn er nu veel mensen in de organisatie die iets van haar willen. Dat moeten we wel in de gaten houden.'

Smaakt naar meer!

Manouk komt dus handen en voeten te kort als ze niet uitkijkt. Toch was dit niet de reden voor Gemeente Rotterdam om binnenkort een tweede bodemtrainee aan te nemen. John: ‘Nanda Sweres heeft weer een andere achtergrond dan Manouk. Nanda zal als RO-er met haar kennis op het gebied van het maken van ruimtelijke analyses en het gebruik van GIS weer een andere plek vinden in de organisatie.' Zo leggen we een ‘personele puzzel' om te zorgen dat we op het gebied van integrale aanpak van boven- en ondergrond het plaatje steeds completer krijgen.'

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up