Het Nationaal Bodem Traineeship gaat van start!

Op 15 april 2016 gaat het Traineeprogramma Bodem en Ondergrond van start. Met de komst van het Traineeship wordt invulling gegeven aan de afspraken over het behouden en delen van bestaande en nieuwe kennis en competenties uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Het traineeprogramma is een initiatief vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven en wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant bodem en ondergrond. Al deze partijen erkennen de noodzaak om de bodem- en ondergrondsector te verrijken met een traineeship. De onderwerpen waaraan trainees werken, worden ingebracht door de deelnemende organisaties. Het bedrijf Bioclear is de eerste organisatie die een traineeplek aanbiedt (www.bioclear.nl).

Het traineeprogramma wordt gefaciliteerd door H2Ojob (een bemiddelingsbureau voor de watersector). H2Ojob verzorgt ook het Nationaal Watertraineeship (NWT) voor het Human Capital Water & Delta (van het Netherlands Water Partnership, NWP). Het NWT kent dezelfde achtergrond en opzet als het bodem- en ondergrond traineeship.

Waarom een traineeship?

Partijen hebben vanuit verschillende geledingen uit de sector aangegeven dat de huidige kennisbasis verdwijnt door toedoen van vergrijzing, taakstellingen, bezuinigingen en reorganisaties. Tegelijkertijd kiezen steeds minder studenten voor een bodem- en ondergrond gerelateerde studie. Het traineeprogramma is een manier om de bodem- en ondergrondsector aantrekkelijk te houden voor studenten en afgestudeerden, door interessante vacatures aan te bieden vanuit diverse organisaties.

De bodem- en ondergrondsector is zeer divers wat betreft onderwerpen, rollen en verantwoordelijkheden. Trainees worden gestimuleerd om de gehele sector te leren kennen. Wat betekent het bijvoorbeeld om aan duurzaamheid te werken vanuit bodem en ondergrond? Wat is de positie van een bevoegd gezag? Op welke wijze werken adviesbureaus mee aan de uitdagingen van de bodem en ondergrondsector? Etc.

Het traineeship richt zich niet alleen op bodem en ondergrondthema's, maar ook op thema's die de verbinding zoeken met andere werkvelden, zoals bodemdaling en grondwater, bodemvruchtbaarheid en landbouw/natuur, klimaatadaptatie/-mitigatie en bodem etc. Hierbij wordt ook de verbinding gezocht met de opleidingen bij HBO en WO die relevant zijn voor de bodem- en ondergondsector.

Naast dat het traineeship een kans biedt voor jongeren binnen het werkveld bodem en ondergrond is het een belangrijk instrument in het borgen van ervaringskennis die door toedoen van vergrijzing en reorganisaties langzaam verdwijnt. Ervaringskennis zit niet opgesloten in protocollen, regels en standaarden, maar zit in mensen . Met als doel optimaal gebruik te maken van deze ervaringskennis wordt momenteel bij verschillende overheden werkplaatsen georganiseerd. Hierbij worden medewerkers van verschillende afkomst en leeftijden met elkaar gebracht rondom een kleine, lokale en concrete casus

Voor meer informatie over het traineeprogramma of hoe uw organisatie kan deelnemen, kunt u H2Ojob benaderen of het Uitvoeringsprogramma.

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up