Hoe vergaat het 'oud' trainee Daan Henkens?

Daan Henkens was watertrainee van 2013 tot en met 2015 en heeft een grote bijdrage geleverd aan het opzetten van het Bodemtraineeship. Hij blikt kort terug op zijn ervaring tijdens het traineetraject en hoe hij nu, als beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, zijn weg vindt in de complexiteit van verschillende vakgebieden, belangen en persoonlijkheden.

“Tijdens mijn studie Milieuwetenschappen heb ik geleerd dat alles in de wereld onderling met elkaar samenhangt en dat je (milieu)problemen alleen kunt oplossen als er ook naar de context wordt gekeken. In goed Haags ambtenarenjargon: een integrale benadering is essentieel voor een duurzame aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Na mijn afstudeeronderzoek bij een waterschap naar bodemdaling in veengebieden wilde ik (ondanks dat helse jargon) graag verder met dit soort ingewikkelde watervraagstukken. Het Planbureau voor de Leefomgeving was bezig met een rapport over bodemdaling, maar hoe kom je daar als net afgestudeerde binnen?”

“Ik had mij intussen ook voor het Nationaal Watertraineeship ingeschreven, echter na de deadline. Ik verwachtte er niet veel meer van. Door een toevallige ontmoeting met de mensen van het NWT op een vakbeurs raakte alles echter in een stroomversnelling. Het NWT had de oplossing voor de beren die nog op de weg naar een eerste baan bij het PBL stonden, en doordat de werkplek daarmee geregeld was, was de verstreken deadline ook niet zo'n probleem meer. De maandag erop zat ik in mijn eerste training van het NWT.”

“Door mijn interesse in integrale vraagstukken was het traineeship niet alleen een leuke, leerzame start van een carriere, maar ook bijna bittere noodzaak. Hoe voorkom je als junior dat je verdwaald raakt in de complexiteit, als je omringd wordt met allerlei verschillende mensen met verschillende vakgebieden en verschillende belangen? Hoe zorg je dat je goed je doel voor ogen houdt en niet vervalt in wollig geneuzel zonder conclusie? Hoe overtuig je anderen dat er meer belangrijk is dan hun eigen expertisegebied? Het NWT heeft manieren aangereikt om in mijn werk met deze vragen om te gaan.”

“In mijn huidige werk als beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen zijn de vraagstukken alleen nog maar breder geworden en heb ik de vaardigheden die ik bij het traineeship heb opgedaan nog dagelijks nodig. Ook het netwerk dat ik in mijn tijd bij het PBL, maar ook zeker in het tweede jaar bij het opzetten van het Nationaal Bodemtraineeship heb opgedaan komt nog goed van pas. Ik ving nog wel eens een gerucht op dat de goede ervaringen met eerdere trainees er mede voor gezorgd hebben dat ik, als NWT-alumnus, degene was die de vacature als nieuwe beleidsadviseur mocht invullen, dus laat ik de lessen uit het traineeship dan maar goed gebruiken!”

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up