Nationaal Bodemtraineeship 1 jaar!

We kijken al weer terug op een jaar van groei: Ontwikkeling van het programma, een toenemend aantal trainees en opdrachtgevers én meer zichtbaarheid in het bodem- en ondergrondwerkveld. Het Nationaal Bodemtraineeship (NBT) bestaat alweer 1 jaar! Momenteel hebben 11 trainees een uitdagende werkplek, verspreid over 5 opdrachtgevers. En dit aantal groeit! Positief dus. Tegelijkertijd is er nog genoeg ruimte voor verandering en verbetering om het programma te blijven ontwikkelen en bodem- en ondergrond in het algemeen meer op de kaart te zetten. Daar gaan wij de komende tijd mee aan de slag!

We kijken dus terug op een succesvol en bepalend jaar, maar werpen vooral een blik op de toekomst: Hoe kunnen wij verder ontwikkelen? Wat zijn onze doelstellingen? En met wie willen wij het programma laten groeien? Dit zijn vragen waarmee we de komende tijd aan de slag te gaan. Samen met een aantal experts vanuit het werkveld, en initiatiefnemers van ons programma en trainees, hebben wij sinds kort een adviescommissie samengesteld. Met hun expertise en adviserende rol willen wij de inhoud van het traineeprogramma meer vorm gaan geven, door middel van het organiseren van themabijeenkomsten (verhalen vanuit het bodemwerkveld) en het opzetten van een bodemROADSHOW (een verzameling van verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden vanuit het bodem- en ondergrondwerkveld, in de vorm van een presentatie). Deze laatste gebruiken wij om langs Hogescholen en Universiteiten te gaan om ons programma onder de aandacht te brengen en om de mogelijkheden in de bodem- en ondergrondwereld te laten zien.

Het NBT is ontstaan vanuit de gedachte dat er volop groeikansen zijn voor met name het bodemwerkveld, en het talent van young professionals met een grote dosis kennis en enthousiasme in te zetten. Deze kansen willen wij benutten, en daarom faciliteren wij de instroom van jonge talenten op de arbeidsmarkt. Wij bieden een trainingstraject op maat aan: Naast dat er een passende opdrachtgever wordt gevonden en de trainee bouwt aan zijn/haar carrière, wordt er actief ingezet op persoonlijke ontwikkeling in interactieve en intensieve trainingen in groepsverband.

Daarnaast willen wij met het programma de zichtbaarheid van het bodem- en ondergrondwerkveld vergroten, en werken wij in toenemende mate samen met kennisnetwerken/instellingen en andere partijen. Dit is nodig, want het belang van bodem- en ondergrond met een eigen identiteit is groot. Zeker als we kijken naar de (veranderende) uitdagingen in de toekomst, zoals klimaatverandering, en de integraliteit met andere thema's zoals water, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur.

Vooruitkijkend is meer aandacht voor het bodem- en ondergrondwerkveld dus van groot belang en speelt het NBT, door het verbinden van getalenteerde starters aan dit werkveld, daar op in.

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up