Project over duurzaam bodembeheer bij Waterschap De Dommel

Marly Zweerts, Jonas Schepens, Werner Schimmel, Esmeralda Miner en Marie Wesselink.

Twee keer per jaar werken trainees aan bodem, water en/of energieprojecten voor een van onze opdrachtgevers.

Uitgelicht: een Nationaal Bodemtraineeship project over duurzaam #bodembeheer bij Waterschap De Dommel o.l.v. Marly Zweerts!

Minder inkoop van kunstmest, verminderde afspoeling van nutriënten in watergangen, een glanzende vacht van koeien en het later uitrijden van de mestput. Het zijn voorbeelden van effecten bij het gebruik van actieve kool en effectieve micro-organismen in het voer en/of in de mestput van een veehouderij. Deze behandelmethodes bieden kansen voor een duurzame en toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering.
Nu willen we dit gaan meten, maar wat wil iedereen eigenlijk weten?

In opdracht van Waterschap De Dommel en Maarten van Schijndel werken Jonas Schepens, Werner Schimmel, Esmeralda Miner en ik aan een prioritering van te onderzoeken effecten en parameters die aansluiten bij regionale belangen.

Op vrijdag 2 oktober presenteren wij ons project digitaal. Heb je interesse om hierbij aan te sluiten? Stuur me een privé bericht zodat ik dit kan doorgeven aan de organisatie van het Nationaal Water, Bodem en Energie Traineeship.

Meer nieuws

Durf jij de Sprong te wagen?

Voor de nieuwsbrief van het Gelders Ondergrond Overleg schreef Sannah Nagelkerken, talentmanager bij het Nationaal Bodemtraineeship, een column over ‘SPRONG’. Een initiatief, in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Bodem- en Ondergrond…
Lees meer