Provincie Gelderland: trainee helpt met integraal denken

Provincie Gelderland is blij met bodemtrainee Joris Rooiman en dat is niet zomaar. Programmamanager Henk Driessen: ‘We staan als maatschappij voor complexe opgaven, zoals de energietransitie en de klimaatuitdagingen. Binnen de provincie hebben we veel kennis, maar we zijn nog veel gericht op klassieke bodemtaken. Waar we heen willen is een meer integrale benadering; meer samenwerking met andere partijen en andere beleidsvelden. Als trainee kan Joris hier een rol in spelen. Hij houdt ons echt een spiegel voor.”

“Vanuit het programma Bodem en Ondergrond richten we ons vooral op vier bodemthema’s”, vertelt Henk. “Naast de saneringsopgave, houden we ons ook steeds meer bezig met mogelijkheden die de bodem biedt voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan warmte-koude-opslag. Daarnaast zoeken we naar manieren om de verontreiniging van de toplaag van de bodem door de agrarische sector op te lossen, zodanig dat we de bodem niet belasten en hem liefst zelfs verbeteren. Een vierde spoor – en daar houdt Joris zich vooral mee bezig – is de samenwerking met andere overheden op het gebied van de bodem.”

Handig, zo’n bestuurskundige

“Die samenwerking met andere overheden is er natuurlijk al wel”, vervolgt Henk, “maar deze is vooral nog gericht op klassieke taken, zoals het oplossen van bodemverontreinigingen. Waar het gaat om complexere vraagstukken zijn we nog zoekende naar nieuwe manieren van samenwerken. Joris, als bestuurskundige, heeft affiniteit met dit onderwerp. Hij snapt wat ervoor nodig is om de samenwerking rondom lastige vraagstukken tot stand te brengen of te verbeteren.”

Assertieve trainee

Henk: “Hoewel ik officieel begeleider van Joris ben schieten onze meetings er door de hectiek van alledag weleens bij in. Toch zien we dat Joris makkelijk zijn weg vindt, bijvoorbeeld door op eigen initiatief de mensen te benaderen waar hij informatie van nodig heeft. Door zijn actieve houding bouwt hij aan zijn kennis én aan zijn netwerk. Het werkt voor ons heel goed dat het Nationaal Bodemtraineeship bij de selectie van kandidaten goed let op dit soort competenties. We vinden het trouwens ook belangrijk dat trainees ervaren dat het werken bij een moderne overheid superleuk is!”

Duwtje in de rug

“De bespiegelingen van Joris over onze manier van samenwerken zijn verhelderend”, vervolgt Henk. “Het valt hem op dat de manier waarop wij nu werken niet past bij de opgaven waarvoor we staan gesteld. Zo leren we van Joris hoe we ons actiever kunnen opstellen. We kunnen bijvoorbeeld vaker zelf het initiatief nemen tot samenwerken, in plaats van te wachten tot andere organisaties bij ons komen. Klinkt als een open deur, maar zo’n omslag in werkwijze gaat niet van de een op andere dag. Dit is voor ons dan ook zeker een reden om vaker met breder opgeleide trainees te werken.”

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up