Samenwerking met KOBO-HO

Het Nationaal Bodemtraineeship is niet de enige organisatie die jongeren in aanraking brengt met het bodem- en ondergrondwerkveld. Een organisatie die dit ook doet, is het KOBO-HO, ofwel: het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het Hoger Onderwijs. Geert Roovers, kartrekker van KOBO-HO: ‘Waar het Nationaal Bodemtraineeship zich richt op bijna afgestudeerden en jonge professionals, richten wij ons op jongeren die nog midden in hun studie zitten. Zo hebben we onder andere met Hogeschool Saxion de landelijke minor Bodem en Ondergrond ontwikkeld. Deze minor en het Nationaal Bodemtraineeship sluiten goed op elkaar aan.'

KOBO-HO

Roovers is echt een ondergrond-man. ‘Ik werk deels als senior adviseur bij de Antea Group', vertelt hij. ‘Daarnaast ben ik lector aan Saxion hogeschool. Vanuit dit lectoraat houd ik me bezig met de rol van de ondergrond in ruimtelijke en bestuurlijke processen. Sinds een jaar ben ik trekker van het KOBO-HO. Hier zet ik me met veel energie voor in, want het wordt steeds duidelijker dat we bij veel grote maatschappelijke vraagstukken niet om de bodem en de ondergrond heen kunnen.'

Kennis en ervaring behouden

Roovers: ‘Het probleem is dat we door de vergrijzing veel kennis en ervaring lijken te verliezen, terwijl er in het reguliere onderwijs steeds minder aandacht is voor de bodem. Vanuit dit besef is het KOBO-HO netwerk vijf jaar geleden ontstaan als gezamenlijk initiatief van overheden, bedrijven en hogescholen. Om de bodem als werkveld in beeld te brengen bij jongeren, ontwikkelen wij onderwijsprogramma's voor het hoger onderwijs en faciliteren we een platform waar studenten en organisaties elkaar vinden als het gaat om stages en afstudeeropdrachten. Voor de minor Bodem- en Ondergrond die we hebben ontwikkeld, hopen we elk jaar meer studenten te verwelkomen.'

Minor Bodem- en ondergrond

‘De minor Bodem- en Ondergrond die wij hebben ontwikkeld in samenwerking met vijf hogescholen in Nederland, is een specialisatie van een half jaar. De minor is met name interessant voor studenten met een technische, ruimtelijke, bestuurskundige of milieukundige achtergrond. De inhoud is niet zozeer technisch, maar vooral gericht op integrale gebiedsontwikkelingsopgaven, met een belangrijke plek voor bodem en ondergrond. Studenten houden zich in multidisciplinaire teams bijvoorbeeld bezig met cases over bodemdalingsontwikkelingen en bouwen in de ondergrond. De minor draait nu voor het derde jaar. Hij wordt eenmaal per jaar aangeboden in Deventer. Hopelijk kunnen we hem op termijn ook aanbieden in bijvoorbeeld Utrecht of Rotterdam.' Nieuwsgierig? Lees meer over de minor op de website van het KOBO-HO!

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up