Terugblik op twee jaar traineeship: Evert Jan!

Door trainee Evert Jan Dijk:
Mij is gevraagd om kort terug te blikken op twee jaar traineeship. Om te beginnen, had ik van te voren niet gedacht dat ik bij een waterschap zou gaan werken. Voordat ik aan het traineeship begon, had ik dankzij een brede interesse, veel verschillende opties in gedachten. Iets met onderzoek, projecten of beleid, zolang het maar raakvlakken heeft met landbouw en bodem heeft. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik een beperkt idee had van wat een waterschap doet.

Het kennismakingsgesprek bij Aa en Maas herinner ik mij nog goed. Waterschappen interesseren zich blijkbaar niet alleen in dijken, stuwen, sloten en waterzuiveringen: het meeste water dat valt, komt via de bodem in de sloten en beken terecht. De gesteldheid van de bodem heeft uiteindelijk invloed op de kwaliteit en deels ook kwantiteit van het water. Zie daar het belang van het waterschap. Aa en Maas participeert daarom in een groot onderzoeksprogramma, met kennisinstituten zoals Wageningen University & Research en Deltares. Het onderzoeksprogramma heet ‘Lumbricus’, dat is Latijn voor ‘regenworm’. Met veel plezier heb ik twee jaar van alles over proces- en programmamanagement geleerd in nauwe samenwerking met waterschap Vechtstromen en daarbij ook met bodemvraagstukken bezig gehouden.

De trainingen en projecten op de vrijdag waren een welkome afwisseling in de week. Erg mooi vind ik het om te zien hoe mijn collega trainees zijn gegroeid. Ikzelf natuurlijk ook, maar bij anderen is dat toch gemakkelijker te zien. Ik heb veel van hen geleerd en mooie persoonlijkheden leren kennen. Vanuit de theorie aangeboden door de trainer, waren we in staat om situaties in ons werk, vanuit een vaak verrassende invalshoek te bekijken. Van relatief eenvoudige situaties – zoals het beter kunnen plaatsen van een reactie van een collega – tot complexere vragen – zoals hoe sta ik in een team, hoe functioneert dat en wat zou er nodig kunnen zijn om dat verder te brengen? Vanuit intuïtie kan ik vrij veel aanvoelen en mijn gedrag aanpassen aan wie er tegenover mij staat. Maar met het kleurenmodel kreeg ik inzicht in de theorie achter gedrag en wat effectief is en wat niet. En nee, je bent niet rood: je laat nu rood ‘voork(l)eursgedrag’ zien’.

De trainingen hebben mij ook geholpen om mezelf beter te kunnen positioneren, over wat ik wil en kan. Het is niet zo dat ik sterk veranderd ben, maar ik heb waardevolle en nuttige tools in handen gekregen. Bijvoorbeeld over hoe ik mezelf zie, hoe een ander mij ziet en hoe ik wil dat een ander mij ziet, rekening houdend met mijn beperkende overtuigingen en kernkwaliteiten. Ik had ook het geluk dat verschillende (oud) trainees bij het waterschap werken. Samen organiseerden we af en toe intervisie, momenten waarop we een casus behandelden en daarvoor theorieën uit de trainingen konden gebruiken. Met ‘buddy’ Mirjam die ook bij het waterschap werkt, keek ik vaak samen terug en vooruit op de trainingen.

Terugkijkend op twee jaar traineeship wil ik ook zeggen dat ik veel gehad heb aan de begeleiding vanuit het Nationaal Bodemtraineeship en de coaching. Het is fijn om met professionals te kunnen sparren over werkgerelateerde – en zelfs persoonlijke – vraagstukken die ik niet snel bij collega’s zou neerleggen. Al met al twee mooie jaren waarvan ik mijn hele carrière profijt van blijf houden.

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up