Traineeproject bij Waterschap Vallei en Veluwe

Biense is Bodemtrainee bij Waterschap Vallei en Veluwe. In januari start hij als projectleider met een boeiend traineeproject. Biense: ‘Onder de waterschappen groeit het besef dat de gesteldheid van de bodem invloed heeft op het watersysteem. Waterschap Vallei en Veluwe is bijzonder gemotiveerd om haar blik te verruimen, vandaar dat ‘bodem' nu een speerpunt is. Ik ga daarom aan de slag met een aantal onderzoeksprojecten die zowel met waterbeheer als met bodemkwaliteit te maken hebben. Onze projectgroep gaat aan de hand van historische gegevens onder andere in kaart brengen wat het effect is van verschillende gewassen op de gezondheid van de bodem. Het is een mooie uitdaging om te mogelijkheden en verbeterpunten te vinden voor de bodem.'

Effecten meten

‘Het project waar ik me met de projectgroep mee bezig ga houden, komt voort vanuit het programma Bodem & Water van het Waterschap Vallei en Veluwe', legt Biense uit. ‘Binnen dit programma inventariseert het Waterschap wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen in de landbouw op de bodemgesteldheid. We willen per bodemtype vaststellen of de gesteldheid van de bodem in de loop der tijd is veranderd. Wellicht wordt bij een verslechterde bodem inzichtelijk welk gewas of welke manier van gewasrotatie een bodemverslechtering veroorzaakt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, gaan we een hoop data verzamelen en analyseren.'

Samenwerking

‘Om het project tot een goed einde te brengen, werkt het projectteam samen met het Kernteam Bodem & Water van de afdeling planvorming. De overall projectbegeleiding wordt verzorgd door NMI Agro. NMI Agro heeft voor een ander gebied namelijk al eerder vergelijkbare analyses uitgevoerd. Waarschijnlijk vinden we zoveel interessante informatie dat we nog moeten uitkijken dat we niet alles willen analyseren!

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up