VIC excursie Jong STRONG

De uitgestelde excursie van JongSTRONG naar het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld, werd door ongeveer 25 deelnemers bezocht. Zegveld ligt midden in het Groene Hart, niet ver bij Woerden vandaan. De netwerkorganisatie voor jonge professionals in de bodem en ondergrond organiseerde een dag met het thema landbouwbodems en waterkwaliteit.

De eerste spreker was Gerard Ros van het Nutriënten Management Instituut (NMI). Zijn introductie op bodem, nutriënten, organische stof, mestbeleid in relatie tot waterkwaliteit, daagde ons uit om kritisch na te denken. Met wetenschappelijke feiten toonde hij aan dat – in tegenstelling tot wat je soms hoort vanuit de landbouwsector – het mestbeleid geen directe negatieve effecten heeft op de bodemkwaliteit. Ook het organische stofgehalte van de bodems daalt niet en meer organische stof is ook niet altijd beter. Toch het is nog maar de vraag of alleen verdere aanscherping van de huidige gebruiksnormen voor mest, automatisch leidt tot verbetering van de (grond)waterkwaliteit.

Na de lunch vertelde Everhard van Essen van Aequator onder andere over bodemproblematiek waar agrariërs mee te maken hebben. Bodemverdichting is zo'n probleem. Het wordt mede veroorzaakt door het gebruik van zware landbouwmachines. Oplossingen zijn niet altijd eenvoudig, omdat economisch efficiënt werken lijkt te vragen om grote – en dus zware – machines. De liberalisering van de pachtwet werkt ook niet mee aan het zorg dragen voor de instandhouding van de bodemkwaliteit.

Everhard zou ons meenemen het veld in, om in groepjes bodemconditiebeoordeling te doen. Maar het enthousiaste vertellen van Frank Lenssinck, de innovatiemanager bij het VIC, maakte dat we daar zelf niet aan toe kwamen. Daarom kregen we een korte demonstratie bodem beoordelen van Everhard. Frank plaatste de landbouw en ondernemerschap met natuur in een interessant perspectief. Hij vertelde over aanpakken in plaats van advies geven, over het toedienen van klei(slib) op veenbodems als een van de mogelijkheden om daling van het veen tegen te gaan, over nieuwe vormen van draineren en nog veel meer.
Tot slot deed het bestuur van JongSTRONG de oproep om je aan te melden als bestuurslid. Dus bij deze: ben je geïnteresseerd? Mail naar info@jongstrong.com

Meer nieuws

Trainees op bezoek bij Mark Harbers

Vandaag waren onze trainees op bezoek bij de minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om vanuit hun perspectief als jonge water- en bodem professionals een brief te overhandigen…
Lees meer
keyboard_arrow_up