Invloed WKO-systemen op de waterkwaliteit

In Nederland is er een toename van nieuwe warmte- en koudeopslagsystemen in de bodem om zowel particuliere als zakelijke gebouwen te verwarmen. De opdrachtgever had echter geen duidelijk beeld van de huidige situatie in Nederland: hoeveel van deze systemen zijn er, en wat voor effect hebben ze op het grondwater?

De resultaten van dit project omvatten voornamelijk literatuuronderzoek, samengevat in een rapport dat de actuele stand van zaken met betrekking tot Warmte-Koude Opslag (WKO)-systemen in Nederland weergeeft. De deelnemers aan dit project waren Mathijs Meering, Jessica van Schaik, Olivier Kramer en Maarten van Wel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) fungeerde als opdrachtgever. Het resulterende rapport biedt inzicht in het aantal en de effecten van WKO-systemen in Nederland, wat waardevolle informatie is voor het beheer en de regelgeving rondom deze bodemenergiesystemen.

Tags:
bodemenergiegrondwaterRIVMsystemenwarmte- en koudeopslagsysteemwaterkwaliteitWKO

Meer Projecten

Zandwinnend Imago bij Teunesen

Marjel klein Holkenborg, Rein Smeets en Romee Uijterlinde hebben afgelopen maanden in opdracht van Teunesen een project uitgevoerd. Romee vertelt: “Bij Teunesen is de winning van #zand en #grind de…

TEO in Sloterplas, Amsterdam.

Dit project richtte zich op thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en de mogelijke toepassing ervan in een wijk aan de Sloterplas in Amsterdam. Daarnaast werd gekeken naar de vormgeving van…
keyboard_arrow_up