Meerwaarde creëren voor agrariërs en het waterschap

Toen Marly Zweerts vertelde dat ze op zoek was naar een onderwerp voor haar project, spitste collega Maarten van Schijndel zijn oren bij het Waterschap de Dommel. Mogelijk zou het toevoegen van actieve kool en micro-organismen aan mest en/of voer gunstige effecten hebben op de agrarische bodem en het grond- en oppervlaktewater. Misschien kon Marly haar tanden daar wel inzetten?

Na een duikcursus wist Marly het zeker: ze wilde actief bijdragen aan een hogere kwaliteit van de wereldoceanen. Via online modules en noeste zelfstudie schoolde ze zichzelf om. In 2019 startte ze als Planadviseur bij Waterschap de Dommel in Boxtel en nam ze deel aan het NWT en het NBT.

“De oceanen zijn mijn passie, maar ik wil er niet voor verhuizen. Dus vroeg ik me af: hoe kan ik vanuit Nederland invloed hebben op de kwaliteit van de oceanen? Bij Waterschap de Dommel laten we zien dat het kan. Een betere bodem leidt tot beter water, en dus ook tot betere oceanen.”

”Een betere bodem leidt tot beter water”

Onderzoeksvraag

Marly ging bij het waterschap aan de slag met een project. Maarten, haar collega, was al langer benieuwd naar de gunstige effecten van actieve kool en micro-organismen op de agrarische bodem. Uiteindelijk besloot hij het niet zelf te onderzoeken, maar liet hij het over aan Marly.

“Maartens vraag was tweeledig: wie zijn de stakeholders? En wat zouden die willen weten over de effecten van actieve kool op veevoer en -mest?  Met lokale belanghebbende partijen hebben we gesproken over de kennis die nog ontbrak. Om op basis daarvan de prioritering van te onderzoeken effecten en bijbehorende parameters te bepalen.”

Gunstige effecten

Actieve kool (in combinatie met micro-organismen) gaat onder meer de vorming van schuim in mestputten tegen. Die raken daardoor minder snel vol. Agrariërs kunnen vervolgens wachten met het uitrijden van mest tot de bodem er klaar voor is. Met als positief gevolg dat er minder nutriënten uit- en afspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.

“Actieve kool heeft een gunstig effect op de bodemsamenstelling en het leven in de bodem. Door uitputting en monocultuur is grond vaak erg arm. Ons onderzoek toont aan dat zowel agrariërs als natuurorganisaties die effecten heel graag verder onderzocht willen hebben.”

“Het draagvlak voor dit onderzoek is groot”

Pilotfase

Het project was een succes. Daardoor is het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van actieve kool en micro-organismen intussen begonnen. Een pilot wordt nu uitgerold bij vijftien agrariërs, maar het regent telefoontjes van andere agrariërs die ook aan de studie mee willen werken.

“Dat onderzoek was er zonder ons project ook gekomen. Maar onze inspanningen hebben geleid tot een rijker en beter onderbouwd onderzoeksvoorstel. Het mooiste is dat we dit samen met de agrariërs doen, zonder met de vinger te wijzen. Met elkaar creëren we meerwaarde voor de agrariërs én het waterschap. Het draagvlak is heel groot.”

Meer Projecten

Zandwinnend Imago bij Teunesen

Marjel klein Holkenborg, Rein Smeets en Romee Uijterlinde hebben afgelopen maanden in opdracht van Teunesen een project uitgevoerd. Romee vertelt: “Bij Teunesen is de winning van #zand en #grind de…

TEO in Sloterplas, Amsterdam.

Dit project richtte zich op thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en de mogelijke toepassing ervan in een wijk aan de Sloterplas in Amsterdam. Daarnaast werd gekeken naar de vormgeving van…
keyboard_arrow_up