Ons plan integreert bodem in omgevingsplannen

Ons plan integreert bodem in omgevingsplannen

In groep 7 las Lisanne Broersen-Nijmeijer voor het eerst over de bodem als basis van het landschap. Zonder te weten dat ze daarvan later haar werk zou maken… Als NBT-trainee werkte ze bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek aan de bodemparagraaf in het omgevingsplan.

Het omgevingsplan is een instrument van de nieuw in te voeren omgevingswet. Daarin wordt veel bestaande wetgeving op het gebied van milieu zoals natuur, geluid, externe veiligheid en bodem samengevoegd. In het plan moeten gemeentes de lokale regels voor de fysieke leefomgeving vastleggen, legt Lisanne uit.

“Het plan bevat een paragraaf over de bodem. Omdat ik vanuit mijn werk veel met de nieuwe wet te maken krijg, wilde ik dit project gebruiken om meer grip te krijgen op het effect van de wet. Ik wilde uitzoeken hoe we via die paragraaf de bodem goed op de kaart kunnen zetten bij de gemeentes.”

“We hebben gemeentes geadviseerd over hun beleid”

Procesbeschrijving

Lisanne en het projectteam kwamen uiteindelijk tot een procesbeschrijving met daarin alle benodigde stappen om tot een bodemparagraaf te komen. Dat document moet gemeentes flink op weg helpen bij het opstellen van een omgevingsplan.

“De omgevingsdiensten zijn uitvoerende organen; het beleid wordt vooral gemaakt bij de gemeentes. Wij hebben hen daarbij geadviseerd. En als we kunnen zorgen dat de bodem goed in de plannen terechtkomt, maken we ons werk als uitvoerders ook beter en effectiever.”

Visualisatie

Het projectteam van Lisanne koos bewust voor een duidelijk en visueel stappenplan. Decentralisatie is een belangrijk thema in die nieuwe wet, want er schuiven veel taken naar lokale overheden. Het plan adviseert gemeentes gericht om de bodem in het omgevingsplan te integreren.

“De omgevingsdiensten hebben veel gebiedskennis. Én ze weten waar gemeentes moeten samenwerken, bijvoorbeeld daar waar problemen de gemeentegrenzen overschrijden. In ons project hebben we samengewerkt met een pilot-gemeente, Gooise Meren, waardoor we lokale bodemaspecten hebben kunnen uitwerken als pilot.”

“Het voelt als mijn taak om bij te dragen aan duurzaam bodembeheer”

Mooi resultaat

Eigenlijk wilden Lisanne en haar team de hele bodemparagraaf schrijven. Maar al snel werd duidelijk dat dat niet haalbaar was. Er was simpelweg te veel tijd nodig om alle informatie te verzamelen. Pas halverwege het project kon het team aan het verslag en de visualisatie gaan werken.

“Ons stappenplan wordt al gebruikt in de praktijk: dat is natuurlijk een mooi resultaat. Het is fijn om te kunnen zorgen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De bodem is letterlijk ons fundament. Ik voel het als mijn taak om bij te dragen aan duurzaam bodembeheer.”

Meer Projecten

Zandwinnend Imago bij Teunesen

Marjel klein Holkenborg, Rein Smeets en Romee Uijterlinde hebben afgelopen maanden in opdracht van Teunesen een project uitgevoerd. Romee vertelt: “Bij Teunesen is de winning van #zand en #grind de…

TEO in Sloterplas, Amsterdam.

Dit project richtte zich op thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en de mogelijke toepassing ervan in een wijk aan de Sloterplas in Amsterdam. Daarnaast werd gekeken naar de vormgeving van…
keyboard_arrow_up