Scenarioverkenning dalende bodem veenweide Waterland Oost

In dit project is de veenbodemdaling in het Oost-Waterland-gebied onderzocht. Niel de Jong, namens HHNK, leidde dit project in samenwerking met de NWT-trainees. Als projectleider stond Niel de Jong aan het roer van het onderzoek naar veenbodemdaling in Oost-Waterland.

Binnen het NWT-project zijn 3 toekomstscenario’s voor het veenweidegebied geanalyseerd op basis van de bodemsamenstelling. Deze scenario’s omvatten (1) voortzetting van het huidige landgebruik, (2) weidevogelnatuur en (3) moerasnatuur + drijvend bouwen. De beoordeling omvatte aspecten als verdienmodel, CO2-uitstoot, aanpassingen aan het watersysteem en de beleving van het landschap.
Uiteindelijk is dit project gebruikt als begin van een nieuwe baan voor Niel de Jong, hij trekt sinds 2021 het veenweidedossier. Een mooi voorbeeld hoe de NWT-projecten kunnen leiden tot een baan.

Tags:
bodembodemdalingHHNKnatuurveenWater

Meer Projecten

Zandwinnend Imago bij Teunesen

Marjel klein Holkenborg, Rein Smeets en Romee Uijterlinde hebben afgelopen maanden in opdracht van Teunesen een project uitgevoerd. Romee vertelt: “Bij Teunesen is de winning van #zand en #grind de…

TEO in Sloterplas, Amsterdam.

Dit project richtte zich op thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en de mogelijke toepassing ervan in een wijk aan de Sloterplas in Amsterdam. Daarnaast werd gekeken naar de vormgeving van…
keyboard_arrow_up