Zandwinning in het IJsselmeergebied bij het Ministerie van Infrastructuur

Dit project vertegenwoordigde de eerste verkennende stappen naar de ontwikkeling van een zandwinstrategie voor het IJsselmeergebied namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Op dat moment ontbrak het aan specifiek zandwinbeleid, en de bestaande beleidsregels waren verouderd. Inhoudelijk voerde dit project een stakeholderanalyse uit om inzicht te krijgen in de diverse perspectieven met betrekking tot de rol van zandwinning in de ontwikkeling van het IJsselmeergebied.

Dit project diende als het startsein voor het formuleren van een zandwinstrategiebeleid dat van kracht zou gaan vanaf 2025. De deelnemers aan dit project waren Koen Kaffener, Vincent van der Linden, Benjamin van Schothorst, Ellen te Boekhorst en Joost van Dijk. Het Ministerie van I&W fungeerde als de opdrachtgever voor dit project. Het uiteindelijke beleid zal de richtlijnen bepalen voor zandwinning in het IJsselmeergebied en zal een belangrijk instrument zijn voor duurzame ontwikkeling en beheer van deze regio.

Tags:
I&WIJsselmeergebiedMeerMinisterieoverheidstrategiezandwinning

Meer Projecten

Zandwinnend Imago bij Teunesen

Marjel klein Holkenborg, Rein Smeets en Romee Uijterlinde hebben afgelopen maanden in opdracht van Teunesen een project uitgevoerd. Romee vertelt: “Bij Teunesen is de winning van #zand en #grind de…

TEO in Sloterplas, Amsterdam.

Dit project richtte zich op thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en de mogelijke toepassing ervan in een wijk aan de Sloterplas in Amsterdam. Daarnaast werd gekeken naar de vormgeving van…
keyboard_arrow_up